Tên / Số / ký hiệu : 09/LCT-BQL-TCHC
Về việc / trích yếu

Lịch công tác tháng 10 năm 2022

Ngày ban hành 30/09/2022
Loại văn bản Lịch công tác
Đơn vị / phòng ban BQL Khu BTTN Pù Hoạt
Lĩnh vực Hành chính - Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Cương
Cơ quan / đơn vị ban hành BQL Khu BTTN Pù Hoạt
Tải về máy