VTC14 - Đến với rừng Pù Hoạt

PHO
Nằm trong Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, rừng đặc dụng Pù Hoạt vẫn còn giữ được những cánh rừng nguyên sinh tiêu biểu với hàng ngàn loài động, thực vật quý hiếm. Rừng Pù Hoạt có các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, đồng thời là mẫu chuẩn hệ sinh thái, với sự đa dạng sinh học và các nguồn gen sinh vật. Điều này có nhiều ý nghĩa với công tác bảo tồn các loài động thực vật trong thiên nhiên.

 

lên đầu trang