Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hạt lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PHO
Ngày 25/5/2020, Đảng bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 177-KH/HU, ngày 08/10/2019, Thông tri số 13-TT/HU, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong về Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngày 25/5/2020 Đảng bộ Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đai hội có đồng chí Trương Minh Cương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ: Ban tổ chức, Ban tuyên giáo, Ban dân vận và Văn phòng Huyện uỷ.

Nghi thức Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện của đơn vị còn nhiều khó khăn và ảnh hưởng của những yếu tố bất lợi, song nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Sở NN&PTNT, Huyện uỷ, UBND huyện Quế Phong và sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn; Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã phát huy truyền thống của đơn vị, nêu cao tinh thần đoàn kết, huy động tối đa các nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra, các mặt công tác đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đảng uỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác QLBVR và PCCCR trên toàn bộ diện tích rừng được giao quản lý với tổng diện tích 85.257,29 ha rừng và đất lâm nghiệp. Tình hình an ninh rừng cơ bản được đảm bảo, không để xẩy ra các điểm nóng về khai thác, săn bắt động vật hoang dã. Đặc biệt là trong 05 năm qua không để xẩy ra cháy rừng. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng uỷ, Đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác QLBVR và PCCCR, đã tổ chức được 2.036 cuộc tuyên truyền; Phối hợp với các lực lượng như: Kiểm lâm huyện, Bộ đội Biên phòng, Công an, dân quân tự vệ xã, thôn bản và đặc biệt là các hộ gia đình thuộc các nhóm hộ, cộng đồng thôn bản được giao khoán bảo vệ rừng đã tổ chức được 2.643 cuộc tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc; Phát hiện, xử lý 158 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu lâm sản 348,374 m3 gỗ các loại, tổng tiền nộp ngân sách nhà nước: 2.253,655 triệu đồng, tịch thu 47 phương tiện, dụng cụ vi phạm các loại.

Cán bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cùng người dân tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc

Bên cạnh công tác QLBVR, Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển rừng, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn gen. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đơn vị đã tổ chức thực hiện trồng rừng và hỗ trợ người dân trên địa bàn rừng với tổng diện tích 2.366,7 ha, đạt 154,44 % chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; tổ chức sản xuất được 3,98 triệu cây giống các loại, đảm bảo chất lượng phục vụ cho công tác trồng rừng trên địa bàn. Đơn vị đã tổ chức thực hiện chính sách giao khoán bảo vệ rừng cho các tổ chức, cộng đồng, nhóm hộ gia đình với tổng diện tích 308.054,78 lượt ha, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Đơn vị đã tổ chức thực hiện được 12 đề tài nghiên cứu khoa học tại Khu BTTN Pù Hoạt, đạt 150% chỉ tiêu Nghị quyết. Các cơ sở dữ liệu khoa học về giá trị đa dạng sinh học của Khu bảo tồn đã từng bước được bổ sung và khẳng định; Đơn vị đã tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt 02 đề án về bảo tồn nguồn gen cây Quế Quỳ và bảo tồn, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng để triển khai thực hiện trên địa bàn. Hiện tại đơn vị đã tạo dựng mối quan hệ hợp tác với nhiều trường Đại học, Viên nghiên cứu trong nước và quốc tế. Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đơn vị luôn được Sở NN&PTNT xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh tăng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua, đặc biệt năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động; công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh có nhiều chuyển biến rõ nét. Hệ thống chính trị được củng cố, tổ chức bộ máy hoạt động của đơn vị được kiện toàn ngày càng vững mạnh. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được đào tạo và trưởng thành về nhiều mặt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng có những chuyển biến rõ nét; vai trò lãnh đạo của Đảng toàn diện hơn, luôn được đánh giá, xếp loại là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đặc biệt trong 02 năm cuối của nhiệm kỳ được đánh giá trong sạch vững mạnh tiêu biểu của huyện Quế Phong.

Đ/c Trương Minh Cương - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Phong phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Minh Cương, Phó bí thư thường trực Huyện uỷ Quế Phong đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đáng trân trọng của Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng khẳng định trong thời gian tới Huyện uỷ sẽ luôn quan tâm, ủng hộ đơn vị và tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền cấp xã, các đơn vị chức năng trên địa bàn để phối hợp chặt chẽ với BQL Khu BTTN Pù Hoạt thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Để thực hiện tốt mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trương Minh Cương đã chỉ đạo Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh rừng, phấn đấu hạn chế số vụ vi phạm về bảo vệ rừng về quy mô, tính chất, mức độ vi phạm; không để điểm nóng về vi phạm an ninh rừng xảy ra.

2. Chú trong công tác truyên truyên, kêu gọi các dự án, đề tài mới để hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, đầu tư thiết bị, phương tiện đảm bảo điều kiện cho công tác quản lý và điều kiện làm việc của cán bộ.

3. Trong nhiệm kỳ này, Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng đơn vị trở thành đơn vi dẫn đầu trong ngành Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An.

4. Tập trung nghiên cứu xây dựng đề án khai thác và phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn để khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương tạo ra những bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác quản lý, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học.

5. Quan tâm xây dựng bộ máy tổ chức cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực hiệu quả, đánh giá sắp xếp cán bộ đảm bảo theo trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức; Quan tâm, chăm lo công tác Xây dựng Đảng và giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

6. Chú trong công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, cơ quan an toàn, làm chủ và giữ danh hiệu cơ quan văn hóa.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã phát huy dân chủ, lựa chọn bầu vào BCH Đảng bộ gồm 07 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Sinh được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Đảng uỷ. Đại hội tin tưởng với phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực thực tiễn của các đồng chí trong BCH Đảng bộ khoá mới sẽ tạo ra một tập thể đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo và có khả năng tập hợp được quần chúng để tạo ra sức mạnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, nhằm tiếp tục sự nghiệp xây dựng và phát triển Khu BTTN Pù Hoạt trong giai đoạn mới.

Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt khóa mới

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết của nhiệm kỳ 2020 – 2025 với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng nhằm xây dựng tổ chức Đảng, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Phát huy dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực, tác phong, nền nếp kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, an tâm công tác. Xây dựng Khu BTTN Pù Hoạt trở thành một trong những đơn vị đứng đầu của ngành Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An. Phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nghị quyết đã được Đại hội thông qua là một công trình tập thể, được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, đồng thời thể hiện rõ nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội cũng như đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị tin tưởng và kỳ vọng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ ra sức giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập nâng cao trình độ, năng lực và trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững kỷ luật kỷ cương, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội./.

Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy

lên đầu trang