Phát hiện cây samu dầu giữa rừng nguyên sinh - Hành trình chinh phục đỉnh Pù Hoạt tại Nghệ An - P2

PHO

 

Sưu tầm: NVC

 

lên đầu trang