Tin tức

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Kế hoạch số 1054/KH-SNN.VP, ngày 30/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về việc thực hiện Chương trình “Hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2025”. Chiều ngày 18/01/2024 BQL Khu BTTN Pù Hoạt tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình ông Lương Văn Vương, bản Na, xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong
lên đầu trang