Cây di sản Việt Nam

PHO

 

Miền Tây đồi núi điệp trùng

Những Cây Di sản giữ rừng Nguyên sinh

Cây soi bóng nước lung linh

Bảy tầng thác đẹp vinh danh một vùng

Cùng nhau về với Quế Phong

Qua Sao Va để vào thăm bản mường

Những Cây Di sản bảo tồn

Sa Mu dầu với Phay Sừng còn đây

Niềm vui trách nhiệm dâng đầy

Mọi người nhắn nhủ chung tay giữ gìn

Đề rừng Pù Hoạt nguyên sinh

Để trăm năm mãi vững bền rừng cây

Tác giả: Trần Đình Đàn - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong.

V.C

lên đầu trang