Lời cảm tạ rừng xanh

PHO

 Trèo đèo lội suối anh đi

Qua bao nhiêu dặm ngại gì gian nan

Cho rừng xanh mãi bạt ngàn

Xa em anh gửi muôn vàn nhớ thương

Rừng là xứ sở quê hương

Tuần tra in dấu con đường anh qua

Yêu rừng dâng trọn bài ca

Rừng ngăn hạn hán, rừng là niềm tin

Rừng là sức mạnh vô biên

Rừng là lá chắn bình yên bản làng

Mất rừng lũ lụt ngang tàng

Mất rừng lốc xoáy tan hoang cửa nhà

Đề phòng hiểm họa từ xa

Đừng vì một chút lợi mà đốn cây

Hành vi này phải dừng ngay

Chung tay giữ lấy cỏ cây môi trường

Tác giả: Nguyễn Khắc Hảo - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

lên đầu trang