Trải lòng

PHO

 Mưa dầm chuyển tiết đã sang đông

Tuần tra chiều muộn cuối dòng sông

Thoảng nghe mùi sắn, ngạt hương nồng

Bản làng vùng cao, ngỡ tranh vẽ

Thu đã mãn mùa có phải không?

Lòng còn nặng trĩu gánh tang bồng

Trào dâng ký ức miền xa thẳm

Lại nhớ phương xa, vợ xa chồng

Rừng xanh canh giữ, anh không về

Đông cứ khô cằn lạnh tái tê

Hậu phương vững chắc, giữ câu thề

Dạy con, tần tảo một vùng quê

Yên tâm công tác, nặng kiếp nghề

Kiểm lâm là thế, rừng là nhà

Bản làng quen thuộc chẳng rời xa

Một chút trải lòng, chuyện chúng ta!

Nguyễn Thành Hưng - Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Pù Hoạt

lên đầu trang