KÝ ỨC TUỔI HAI MƯƠI

PHO

Thông Thụ anh về tìm lại ký ức xưa

Xuôi bản Ăng Đừa, lên miền trên Mường Phiệt

Nơi đây đã một thời em có biết?

Tuổi hai mươi anh chập chững bước vào nghề

Làng bản bữa ni khác hẳn khi tê

Nhà lợp lá nay chỉ là chuyện cũ

Thắp sáng ban đêm nỏ cần đến “Điện cù”(1)

Đập Hủa Na(2) chặn dòng, ngăn lũ

Muốn uống nước sông Chu, không phải leo bù(3)

Thông Thụ anh về tìm lại ký ức xưa

Bữa ăn sáng là “Khẩu niêu - Chẻo Pá”(4)

Nước gạo rang đã thay thế chè trà

Đêm sáng trăng cùng Noọng Sao dạ hội

Xao xuyến trong tim, “Trống ngực” đập liên hồi...

Thông Thụ hôm nay, rừng phủ kín chân đồi

Cây Di sản vẫn xanh vươn trên đỉnh núi

Đời sống người dân đã có nhiều thay đổi

Đồng thuận dựng xây, chia sẻ những buồn vui...

Ai cụng đi qua - Già trẻ, một đời

Có ký ức nào đẹp hơn ở lứa tuổi đôi mươi

Ghi chú:

(1): “Điện Cù”: Máy phát điện tự tạo

(2): Đập Hủa Na: Đập thủy điện Hủa Na

(3): Leo Bù: Xưa có câu “Muốn uống nước sông Chu phải leo bù Cao Mạ”

(4): “Khẩu niêu, chẻo Pá”: Cơm nếp, chẻo Cá.

Nguyễn Cảnh Cẩn - Trưởng BQL rừng phòng hộ Tương Dương

lên đầu trang