30/06/2016 | 15:08

Ông Nguyễn Xuân Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII

Sáng 29/6, tại kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII với 89/90 phiếu đồng ý.

Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh khóa XVII

Bà Cao Thị Hiền – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 và ông Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặnghoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII

Các đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND HĐND tỉnh, Cao Thị Hiền, Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 điều hành phiên họp

Ngay sau khi được bầu, các ông/ bà: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND HĐND tỉnh, Cao Thị Hiền, Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành điều hành phiên họp.

Phát biểu đảm nhận chức vụ mới, ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII cảm ơn sự tín nhiệm, đồng thời đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII

Ông Nguyễn Xuân Sơn khẳng định sẽ cùng với các đồng chí vừa được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ mới nỗ lực hết mình, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tăng cường vai trò giám sát, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm thực hiện thắng lợi theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động tiềm năng thế mạnh và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế vùng Bắc Trung Bộ và tỉnh khá của khu vực phía Bắc”, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Toàn cảnh phiên họp

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc và số lượng thành viên các ban của HĐND tỉnh và bầu các chức danh các ban của HĐND khóa XVII. Kết quả: ông Lê Hồng Vinh giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; ông Hồ Phúc Hợp giữ chức Trưởng ban Văn hóa – Xã hội; ông Phan Đức Đồng giữ chức Trưởng ban Pháp chế; bà Lô Thị Kim Ngân giữ chức Trưởng ban Dân tộc. Ông Trần Kim Lộc được bầu giữ chức Chánh văn phòng HĐND tỉnh.

(Lê Trang - Văn Nhân)