PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

PHO

 Phòng Kế hoạch tài chính là phòng chuyên môn trực thuộc Ban quản lý khu BTTN Pù Hoạt thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 89/QĐ-BQL.KBT ngày 16/9/2013 về việc thành lập Phòng Kế hoạch tài chính của Giám đốc Ban quản lý Khu BTTN Pù Hoạt; Quyết định số 120/QĐ.BQL-TCHC ngày 18/10/2013 của Giám đốc khu BTTN Pù Hoạt về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý Khu BTTN Pù Hoạt. Phòng KHTC được giao thực hiện các nhiệm vụ tham mưu trong các lĩnh vực xây dựng, lập và phân khai kế hoạch, theo dõi thực hiện các kế hoạch; công tác tài chính, kế hoạch thuộc các nguồn vốn sự nghiệp; quản lý sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí của đơn vị.

Từ khi thành lập đến nay, với sự luân chuyển, điều động cán bộ thì hiện tại phòng KHTC có 04 cán bộ, công chức, viên chức gồm: 1 Đồng chí Quyền trưởng phòng kiêm kế toán trưởng, 1 phó trưởng phòng phụ trách kế hoạch và 2 nhân viên, trong đó có 04 đồng chí đại học, 02 đồng chí đang học Thạc sỹ.

Tập thể Phòng Kế hoạch Tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể lãnh đạo

Trong 5 năm nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng rất nhiều thành tích trong công tác, tập thể cán bộ phòng Kế hoạch Tài chính đã và đang từng ngày đóng góp những thành công vào sự lớn mạnh của BQL Khu BTTN Pù Hoạt.

Kế hoạch - Tài chính được ví như đầu não hoạt động của toàn đơn vị, công tác kế hoạch - tài chính vốn dĩ là một nhiệm vụ nặng nề, song đối với một đơn vị sự nghiệp như BQL Khu BTTN Pù Hoat việc đó như nặng thêm nhiều lần. Theo kế hoạch công tác của đơn vị, mỗi năm Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu cho Giám đốc đơn vị để đề xuất, xây dựng, bảo vệ kế hoạch ngân sách nhằm đảm bảo kinh phí cho thực hiện công tác QLBVR, Nghiên cứu khoa học, kinh phí cho việc xây dựng trụ sở, tăng cường trang thiết bị, đào tạo, tập huấn nhân lực... Có thể nói, trong giai đoạn kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó khăn, thì việc tham mưu để đảm bảo kinh phí hoạt động cho toàn đơn vị và đảm bảo thu nhập cho 65 con người là một vấn đề lớn đặt ra.

Hàng năm Phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu cho Giám đốc đơn vị đề xuất, xây dựng, bảo vệ kế hoạch ngân sách nhằm đảm bảo kinh phí hoạt động của đơn vị. Và quan trọng hơn nữa là bảo vệ dự toán của đơn vị trước Sở Tài Chính, Sở Nông Nghiệp,… và các cơ quan ban ngành khác. Dự toán đã đúng mẫu biểu, đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính nhưng vấn đề bảo vệ dự toán lại có tính quyết định phải được chứng minh và thuyết phục bằng cơ sở lý luận và thực tiễn.

Trong điều kiện, nguồn kinh phí Nhà nước cấp đang ngày càng thu hẹp, quy định về quản lý tài chính ngày càng chặt chẽ, đòi hỏi người làm kế hoạch phải khách quan, công tâm, cẩn thận, tỷ mỉ, tính toán chính xác, phân bổ kinh phí phù hợp với nhiệm vụ được giao. Tùy vào điều kiện ngân sách Nhà nước, hàng năm Bộ Tài chính lại ban hành Thông tư hướng dẫn mới nên bắt buộc cán bộ phòng Kế hoạch Tài chính phải nắm sâu lĩnh vực Kế hoạch tài chính, bám sát nội dung thông tư và kịp thời hướng dẫn các phòng ban, các Trạm QLBVR để kịp thời thực hiện.

Trong những năm đầu mới thành lập điều kiện cơ sở vật chất toàn đơn vị còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ cán bộ phòng Kế hoạch tài chính hầu hết là cán bộ trẻ, mới ra trường, kinh nghiệm làm việc chưa có, kỹ năng, nghiệp vụ chưa cao dẫn đến việc lúng túng, bị động trong quá trình công tác, làm chậm tiến độ một số nhiệm vụ được giao. Từ những khó khăn đó tập thể phòng Kế hoạch tài chính đã tăng cường nghiên cứu các quy định, văn bản của nhà nước tham mưu cho Ban lãnh đạo lập kế hoạch, dự toán hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các trạm QLBVR, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn được đảm bảo hơn. Bằng sự nỗ lực tích cực, làm việc có trách nhiệm thì đến nay các trạm QLBVR đã được xây mới khang trang, nâng cấp, sửa chữa thường xuyên, trang thiết bị được mua sắm đầy đủ đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất, giúp cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2013 đến nay, tập thể phòng Kế hoạch - Tài chính đã chủ trì tham mưu xây dựng hệ thống hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng trên các nguồn vốn: Chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Hủa Na – Cửa Đạt, vốn sự nghiệp theo Nghị quyết 30a, vốn sự nghiệp kinh tế hằng năm cho các đối tượng nhận khoán. Với khối lượng diện tích giao khoán nhiều (khoảng 70.000ha/năm) và số lượng các đối tượng nhận khoán lớn (khoảng 2.500 hộ gia đình và tổ chức/năm) tuy nhiên tất cả hồ sơ sổ sách được xây dựng đầy đủ, khoa học, minh bạch, kinh phí giao khoán được chi trả tận tay các đối tượng nhận khoán.

Ngoài ra, phòng Kế hoạch tài chính cũng đã tham mưu giúp tập thể lãnh đạo BQL Khu BTTN Pù Hoạt thực hiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Phân công nhiệm vụ trong phòng khoa học, hợp lý phù hợp với từng chuyên môn, nghiệp vụ của từng người.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phòng Kế hoạch tài chính xác định rõ nhiệm vụ của phòng là chủ trì tham mưu, quản lý hoạt động thu – chi của đơn vị. Cán bộ phòng thực hiện nghiêm túc mọi chính sách, pháp luật của nhà nước, làm việc với tinh thần trách nhiệm là trên hết. Kiểm tra và giám sát, hướng dẫn các bộ phận trong đơn vị thực hiện thanh toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Kiểm tra, tổng hợp báo cáo quyết toán của đơn vị, trình các Sở, ngành liên quan duyệt báo cáo quyết toán hàng năm; Kế hoạch, dự toán cho năm tiếp theo....Đây thực sự là một khối lượng công việc rất lớn so với một tập thể chỉ có 04 người trong phòng.

Khó khăn, thách thức đối với cán bộ phòng Kế hoạch tài chính là lĩnh vực tham mưu của phòng tương đối rộng, các văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi, một số lĩnh vực tham mưu là các chính sách mới. Tuy nhiên, thế mạnh của phòng là phần lớn công chức, viên chức đã được đào tạo cơ bản, có tinh thần cầu thị, hăng say học hỏi; có đội ngũ lãnh đạo năng động, nhạy bén và quan trọng nhất đó là một tập thể đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm.

Cùng chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển của BQL Khu BTTN Pù Hoạt, Phòng Kế hoạch tài chính cũng hình thành và phát triển. Hy vọng rằng thời gian tới phòng Kế hoạch tài chính sẽ cố gắng hơn nữa, khắc phục những khuyết điểm trong thời gian qua, tham mưu thực hiện tốt các chế độ tài chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn đơn vị./.

Tác giả: Ngô Trí Đạt - Q. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

lên đầu trang