28/04/2022 | 10:22

Tổ chức tập huấn về hệ thống giám sát rừng

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt phối hợp với dự án Flourish tổ chức tập hấn về hệ thống giám sát rừng

 Ngày 26/4/2022, Dự án FLOURISH, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An, Trung tâm Đào tạo Lâm nghiệp cộng đồng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (RECOFTC-VCP Hà Nội) phối hợp với BQL Khu BTTN Pù Hoạt tổ chức Tập huận về hệ thống giám sát rừng.

Các học viên tham gia khóa tập huấn

Khoá đào tạo tập huấn về hệ thống giám sát rừng được tổ chức từ ngày 26 - 27/4/2022 với thành phần tham gia là cán bộ của Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Quỹ bảo vệ phát triển rừng Nghệ An, BQL Khu BTTN Pù Hoạt, Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong và phòng Nông nghiệp huyện.

Mục tiêu đặt ra của khoá đào tạo, tập huấn nhăm nâng cao năng lực cho các cơ quan chức năng thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Quế Phong nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào quản lý rừng. Đây cũng là một bước tiếp cận ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý bảo vệ rừng.

Trong thời gian 2 ngày, khoá đào tạo, tập huấn sẽ cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản về sử dụng ảnh Vệ tinh MODIS trong giám sát rừng, hướng dẫn cài đặt các phần mềm để khai thác và sử dụng. Thông qua khoá đào tạo, tập huấn các học viên sẽ là những người chịu trách nhiệm khai thác sử dụng công nghệ này trong hoạt động của đơn vị, đồng thời chịu trách nhiệm truyền đạt lại những kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ khác trong đơn vị.

Giảng viên hướng dẫn các bước triển khai thực hiện

Dự án FLOURISH là dự án "Phục hồi cảnh quan rừng sản xuất, theo cơ chế giảm phát thải khí nhà kính từ nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (REDD+) và đối tác tư nhân - cộng đồng". Dự án FLOURISH được triển khai với sự tài trợ tài chính của Cộng hoà liêng bang Đức thông qua Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI), RECOFTC đã hợp tác với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An. Dự án được triển khai thực hiện trong thời gian 04 năm, bắt đầu từ năm 2019. Trong thời gian qua, ngoài việc nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ quan chức năng trong lĩnh vực Lâm nghiệp, dự án đã hỗ trợ, đạo tạo kỹ năng, nâng cao năng lực cho hàng trăm hộ gia đình, người dân trên địa bàn huyện Quế Phong và Quỳ Châu, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản để khai thác, sử dung tài nguyên rừng một cách bền vững./.

Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt