NỖI LÒNG

PHO

 Cuối năm vượt suối băng rừng

Dốc cao thăm thẳm không ngừng tiến lên

Bốn dân cùng với Kiểm lâm

Quần xăn tới gối râm ran tiếng cười

Hỏi thăm những chuyện trên đời

Quên đi cái mệt đọng lời yêu thương

Dặn mình phải sống gần Dân

Cùng ăn cùng ngủ không phân sang giàu

Giữ rừng vốn dĩ “cho Dân”

Đôi người vẫn cứ lao thân vào rừng (phá rừng)

Hỡi ai còn chút lương tâm

Cho xin bốn chữ “không xâm hại rừng”

Để nghe vượn hú, chim kêu

Miên man bản nhạc dệt thêu đại ngàn

Để cho thế hệ tương lai

Nhớ về cha mẹ không phai cội nguồn

Nguyễn Thành Hưng - Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Pù Hoạt

lên đầu trang