HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KIỂM LÂM - KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2017

PHO
Ngày 19 tháng 11 năm 2017, Chi bộ Kiểm lâm - Khoa học và hợp tác quốc tế tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân nhằm đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2017

 Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU, ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Đảng ủy Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt về kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017. Ngày 19 tháng 11 năm 2017, Chi bộ Kiểm lâm - Khoa học và hợp tác quốc tế tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân nhằm đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2017. Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy; về phía Chi bộ Kiểm lâm - Khoa học và hợp tác quốc tế có các đồng chí trong Cấp ủy cùng tất cả các đảng viên trong chi bộ.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lô Văn Hoài - Bí thư Chi bộ đã nêu bật mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị; trình tự tiến hành kiểm điểm; mục đích, nội dung và yêu cầu cần đạt được, cũng như trách nhiệm nêu gương của tập thể, cá nhân trong cấp ủy chi bộ và từng cá nhân đảng viên trong chi bộ; tập trung vào các nội dung chủ yếu. Trong đó phần ưu điểm nêu khái quát, tập trung làm rõ những khuyết điểm, hạn chế; làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với những khuyết điểm, hạn chế được chỉ rõ trong kiểm điểm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân các đồng chí trong chi bộ; chi bộ đã chuẩn bị rất cụ thể, nghiêm túc, bảo đảm đúng nội dung, mục đích, đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ, Huyện ủy và của Đảng ủy. Đồng chí cũng đề nghị, sau đợt kiểm điểm này, trên cơ sở các ý kiến đóng góp, cấp ủy chi bộ và các cá nhân cần bổ sung, hoàn thiện bản kiểm điểm, xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

 

Toàn cảnh Hội nghị

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, không khí thảo luận cởi mở, góp ý dân chủ, chân thành, đoàn kết, Hội nghị đã làm rõ hơn, sâu sắc hơn những ưu điểm, khuyết điểm và hạn chế của tập thể, cá nhân từng đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu đánh giá chất lượng đảng viên, đánh giá chất lượng Chi bộ và xét đề nghị khen thưởng năm 2017 đối với chi bộ và đảng viên.

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần góp ý thẳng thắn, chân thành, đóng góp xây dựng. Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2017 của Chi bộ Kiểm lâm - Khoa học và hợp tác quốc tế đã thành công tốt đẹp.

Nguyễn Văn Cương - Phó bí thư Chi bộ Kiểm lâm - Khoa học và hợp tác quốc tế

  • Chiều ngày 16 tháng 11 năm 2017, Đảng ủy Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  • Qua 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, Đảng bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm và bước đầu đạt được những kết quả.
  • Tiếp bước các thế hệ đoàn viên đi trước, đội ngũ thanh niên BQL Khu BTTN Pù Hoạt không chỉ kế thừa truyền thống quý báu đó của thế hệ cha anh đi trước mà còn luôn khát khao phấn đấu, bằng những việc làm cụ thể để đạt được những ước mơ của thế hệ đi trước và khẳng định vị thế quan trọng của thanh niên thời đại mới đối với sự nghiệp và phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
  • Sáng 16/10, huyện Quế Phong tổ chức phát động lễ ra quân toàn dân tham gia làm thủy lợi, giao thông nông thôn năm 2017.
  • Thực hiện Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp. 2017 của BQL Khu BTTN Pù Hoạt. Năm 2017, toàn huyện Quế Phong được phê duyệt 358,9 ha trồng rừng gỗ lớn. Ở một số xã, công tác xử lý thực bì đã hoàn thành. BQL Khu BTTN Pù Hoạt đang tiến hành cấp cây giống cho bà con nông dân chuẩn bị trồng rừng.
lên đầu trang