HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔ CHỨC NĂM 2017

PHO
Ngày 20 tháng 11 năm 2017, Chi bộ Phòng Kế hoạch -Tổ chức tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân nhằm đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2017

 Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU, ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Đảng ủy Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt về kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017.Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 2 tháng 11 năm 2017 của Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt về Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017. Ngày 20 tháng 11 năm 2017, Chi bộ Phòng Kế hoạch -Tổ chức tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân nhằm đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2017. Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Phó bí thư Đảng ủy; về phía Chi bộ Phòng Kế hoạch -Tổ chức có các đồng chí trong Cấp ủy cùng tất cả các đảng viên trong chi bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Cao Quốc Cường - Bí thư Chi bộ đã nêu mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị; trình tự tiến hành kiểm điểm; mục đích, nội dung và yêu cầu cần đạt được, cũng như trách nhiệm nêu gương của tập thể, cá nhân trong cấp ủy chi bộ và từng cá nhân đảng viên trong chi bộ; tập trung vào các nội dung chủ yếu. Tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những khuyết điểm, hạn chế được chỉ rõ trong kiểm điểm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Phó bí thư Đảng ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân các đồng chí trong chi bộ; chi bộ đã chuẩn bị rất đầy đủ, nghiêm túc, bảo đảm đúng nội dung, mục đích, đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ, Huyện ủy và của Đảng ủy. Đồng chí cũng đề nghị, sau buổi kiểm điểm này, trên cơ sở các ý kiến đóng góp, cấp ủy chi bộ và các cá nhân cần bổ sung, hoàn thiện bản kiểm điểm, xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và sau khi Hội nghị kết thúc đề nghị các đồng chí cấp ủy trong chi bộ hoàn thiện các loại hồ sơ, báo cáo gửi về Đảng ủy.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, góp ý dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và hạn chế của tập thể, cá nhân từng đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu đánh giá chất lượng đảng viên, đánh giá chất lượng Chi bộ và xét đề nghị khen thưởng năm 2017 đối với chi bộ và đảng viên.

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần góp ý thẳng thắn, chân thành. Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2017 của Chi bộ Phòng Kế hoạch -Tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Lương Thị Kim Oanh – Chi ủy viên Chi bộ Phòng Kế hoạch -Tổ chức

lên đầu trang