Dấu hiệu khởi sắc trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu BTTN Pù Hoạt

PHO

Chiều ngày 06/6/2024, BQL Khu BTTN Pù Hoạt tiếp tục phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quế Phong, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch và chính quyền địa phương 2 xã Nậm Giải và Hạnh Dịch tái thả 01 cá thể Trăn gấm về môi trường tự nhiên.

Như vậy, chỉ trong vòng 04 ngày (từ ngày 03/6/2024 - 06/6/2024) đã có 02 cá thể Trăn gấm được người dân tự nguyện giao nộp. Kết quả trên cho thấy, những nổ lực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các loài động vật hoang dã đã đơm hoa kết trái. Hình ảnh của người chiến sĩ Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng ngày đêm bảo vệ rừng, bảo vệ tính đa dạng sinh học của rừng đã ngày càng được Nhân dân ghi nhận và tin yêu.

Trần Hồng Biển - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

lên đầu trang