08/05/2021 | 20:37

Thành phần Loài và Khóa phân loại các Loài thuộc Bộ Coprini Kolbe, 1805 tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt

Nghiên cứu đã điều tra thành phần loài và cấu trúc quần xã bọ hung thuộc Bộ Coprini Kolbe, 1805 (họ Scarabaeidae: Scarabaeinae) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, một khu vực thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An (tỉnh Nghệ An). Nghiên cứu đã ghi nhận được 12 loài bọ hung Coprini thuộc ba giống: Catharsius Hope, 1837, Synapsis Bates, 1868 và Copris Geoffroy, 1762.

 

 

Nguồn: Tạp Chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp