Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An kiểm tra công tác Quản lý bảo vệ rừng và PCCCR tại BQL Khu BTTN Pù Hoạt

PHO
Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An do bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BQL Khu BTTN Pù Hoạt về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Thực hiện nội dung Công điện số 10/CĐ-CT.UBND ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Chương trình công tác tháng 06/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An.

Ngày 05/6/2023, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An do bà Võ Thị Nhung - Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BQL Khu BTTN Pù Hoạt về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện các phòng chuyên môn Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có ông Nguyên Văn Sinh - Giám đốc, các đồng chí trong Tập thể lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn, Hạt Kiểm lâm thuộc BQL khu BTTN Pù Hoạt.

Rừng tự nhiên trên tuyến đường tuần tra biên giới Việt Nam - Lào

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế các vùng trong điểm cháy của đơn vị tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong; kiểm tra rừng trên tuyến đường tuần tra biên giới Việt Nam - Lào, khu vực cây Di Sản và khu vực Thác Bảy tầng. Đây là các khu vực rừng có giá trị đa dạng sinh học cao, nhưng thường xuyên phải đối diện với các nguy cơ tiềm ẩn về khai thác lâm sản, cháy rừng nên cần đặc biệt quan tâm quản lý, bảo vệ.

Trong quá trình kiểm tra thực địa, Đoàn công tác đã đến kiểm tra các mô hình phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm như: Mô hình trồng Quế Quỳ, mô hình trồng cây Khoai Sọ … Đây là những mô hình do Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An và BQL Khu BTTN Pù Hoạt phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân triển khai thực hiện nhằm tạo sinh kế bền vững, tăng thu nhập và tạo lập cuộc sông ổn định cho người dân trong vùng đệm của BQL Khu BTTN Pù Hoạt. Những mô hình này bước đầu cho thấy đã phát huy hiệu quả, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trong khu vực và đang mở ra hướng đi để dần chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở phát huy giá trị của những loài cây bản địa và điều kiện khí hậu của địa phương.

Đoàn công tác kiểm tra mô hình trồng Khoai sọ

Kiểm tra mô hình trồng Quế Quỳ

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với BQL Khu BTTN Pù Hoạt. Tại buổi làm việc ông Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã báo cáo tóm tắt với Đoàn công tác về tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng theo phương án năm 2023 đã được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, đồng thời đánh giá những mặt thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Võ Thị Nhung - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao những nỗ lực, sự đoàn kết thống nhất của Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị trong việc khắc phục những khó khăn chung của ngành Lâm nghiệp và của đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu đơn vị trong thời gian tới, đặc biệt trong mùa cháy rừng năm 2023 cần thực hiện tốt một số nội dung:

1. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo các phương án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt không chủ quan, lơ là trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trên địa bàn để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và khoanh vùng các đối tượng thường xuyên ra, vào rừng để có biên pháp phối hợp, xử lý kịp thời.

3. Bố trí lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát lực lượng, bảo dưỡng tốt phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xẩy ra.

4. Phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng và chính quyền địa phương để tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng các khu vực biên giới Việt Nam - Lào; phối hợp với cơ quan Công An huyện Quế Phong để tổ chức điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các đối tượng có hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để thực hiện tốt các mô hình sinh kế bền vững để nâng cao đời sống, tạo thu nhập ổn định cho người dân, qua đó giảm các áp lực vào rừng.

Thay mặt Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động BQL Khu BTTN Pù Hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc đã tiếp thu những ý kiến góp ý và chỉ đạo của Đoàn công tác, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An. Đơn vị sẽ quyết tâm, đoàn kết để khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cơ sở những ý kiến định hướng chỉ đạo của Đoàn công tác.

Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt

lên đầu trang