Công bố Quyết định chia tách và sát nhập các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

PHO
Chiều ngày 09 tháng 9 năm 2019, Đảng ủy Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đã tổ chức Lễ công bố Quyết định chia tách và sát nhập các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 15/3/2018 của Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Đề án số 02-ĐA/ĐU, ngày 25/7/2019 của Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt về việc sắp xếp, sát nhập lại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở BQL Khu BTTN Pù Hoạt nhiệm kỳ 2017- 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. 

Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc, cùng các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Trao Quyết định chỉ định Bí thư chi bộ Tổ chức

Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó bí thư Đảng ủy đã thông qua Quyết định số 35-QĐ/ĐU, ngày 04/9/2019 về việc chia tách và sát nhập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Theo đó, Chi bộ Phòng Kế hoạch và Tổ chức chia tách thành 02 chi bộ: Chi bộ Kế hoạch, gồm có 05 đảng viên, đồng chí Ngô Trí Đạt giữ chức Bí thư; Chi bộ Tổ chức, gồm có 05 đảng viên, đồng chí Lê Văn Nghĩa giữ chức Bí thư.

Trao Quyết định chỉ định Bí thư chi bộ Kế hoạch

Chi bộ Kiểm lâm - Khoa học và hợp tác quốc tế chia tách thành: Chi bộ Khoa học, gồm có 08 đảng viên, đồng chí Cao Quốc Cường giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh giữ chức Phó bí thư; Bộ phận Văn phòng Hạt kiểm lâm có 05 đảng viên được sát nhập với các chi bộ Trạm.

Trao Quyết định chỉ định Bí thư, Phó bí thư chi bộ Khoa học

Sát nhập các chi bộ Trạm: Tri Lễ, Nậm Giải, Na Chạng, Thông Thụ, Đồng Văn và 05 đảng viên Bộ phận Văn phòng Hạt kiểm lâm thành chi bộ Hạt Kiểm lâm, gồm có 40 đảng viên, đồng chí Lô Văn Hoài giữ chức Bí thư, đồng chí Lưu Nhật Thành giữ chức Phó bí thư và 03 đồng chí ủy viên gồm đồng chí Hoàng Đệ Huynh, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Bá Hưng.

Cấp ủy chi bộ Hạt Kiểm lâm

Trao quyết định cho cấp ủy, bí thư các chi bộ và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí Bí thư chi bộ mới có có trách nhiệm nhận bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan từ các Chi bộ cũ. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác của chi ủy, chi bộ và lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao đến thời điểm Đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới.

Văn Cương

lên đầu trang