Phối hợp kiểm tra tình hình an ninh rừng khu vực biên giới và các vùng trọng điểm cháy

PHO
Ban quản lý Khu BTTN Pù Hoạt phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra tình hình an ninh rừng khu vực biên giới và các vùng trọng điểm cháy

Thực hiện Công văn số 1643/BNN-KL ngày 08/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (QLBVR và PCCCR); Chị thị số 08/CT-UBND ngày 27/3/2024 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024; Thực hiện nội dung quy chế phối hợp giữa BQL Khu BTTN Pù Hoạt với các cơ quan chức năng trên địa bàn trong công tác QLBVR và PCCCR, từ ngày 01-04/4/2024, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 03 thuộc Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong và Đồn Biên phòng Thông Thụ tổ chức tuần tra, kiểm tra tình hình an ninh rừng khu vực biên giới Việt - Lào và các vùng trọng điểm cháy trên địa bàn xã Thông Thụ. Nội dung phối hợp kiểm tra gồm:

- Tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc và đánh giá tình hình an ninh rừng dọc biên giới Việt - Lào thuộc phân đoạn khu vực xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, kết hợp với việc tuần tra, kiểm tra khép mốc đường biên giới.

- Kiểm tra, đánh giá tình hình, nguy cơ thẩm lậu lâm sản qua các đường tiểu ngạch dọc biên giới Việt Nam - Lào để có giải pháp ngăn chặn hiệu quả (nếu có).

- Kiểm tra, đánh giá nguy cơ cháy rừng tại các vùng trọng điểm cháy trên địa bàn xã Thộng Thụ, đặc biệt các vùng trọng điểm cháy dọc với biên giới Việt - Lào.

Trước khi tiến hành kiểm tra ở thực địa, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 3; Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong, BQL Khu BTTN Pù Hoạt và Đồn Biên phòng Thông Thụ đã có buổi làm việc để đánh giá tình hình chung về công tác quản lý, bảo vể rừng và PCCCR trên địa bàn, đặc biệt là tình hình an ninh rừng dọc biên giới Việt - Lào trên địa bàn xã Thông Thụ trong thời gian qua; Các bên đã đánh giá lại kết quả phối kết hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong thời gian qua và những vấn đề cần tập trung chỉ đạo phối hợp trong thời gian tới.

Đoàn tiến hành kiểm tra khu vực trọng điểm cháy

Xã Thông Thụ, huyện Quế Phong là xã biên giới, có diện tích rừng tự nhiên lớn. Diện tích rừng phân bố dọc biên giới Việt - Lào luôn tiềm ẩn những nguy cơ về khai thác, vận chuyển lâm sản và đặc biệt đây là trọng điểm có nguy cơ cao về cháy rừng. Nguyên nhân chủ yếu do phía nước bạn Lào, đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn, phong tục đốt nương làm rẫy đang diễn ra phổ biến, các vùng canh tác nương rẫy nằm sát kề với diện tích rừng của Việt Nam. Vì vậy, nguy cơ lây lan nguồn lửa vào mùa nắng nóng, mùa canh tác nương rẫy rất cao. Tuy nhiên, do thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn nên tình hình an ninh rừng trong thời gian qua cơ bản được giữ ổn định. Tại thời điểm kiểm tra của Đoàn, kết quả cho thấy: Trên toàn bộ tuyến kiểm tra dọc biên giới Việt - Lào không có các dấu hiệu khai thác, xâm lấn, tác động của con người vào rừng; Đoàn không phát hiện thấy các tuyến đường tiểu ngạch được sử dụng để vận chuyển, thẩm lậu lâm sản qua các vùng biên giới của 2 nước.

Tuần tra rừng khu vực biên giới kết hợp tuần tra cột mốc biên giới

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy, đây là khu vực tiểm ẩn nguy cơ cao về cháy rừng. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do dọc tuyến biên giới phía nước bạn Lào, người dân đang tiến hành các hoạt động đốt nương làm rẫy, nguy cơ lửa cháy lan vào các vùng rừng tre nứa rất cao.

Sau khi kết thúc đợt tuần tra, kiểm tra rừng trên địa bàn, Đoàn đã tổ chức họp bàn và rút kinh nghiệm tại Văn phòng BQL Khu BTTN Pù Hoạt. Các đơn vị tham gia về cơ bản nhất trí một số nội dung sau:

- Một là, mặc dù tại thời điểm kiểm tra không phát hiện các dấu hiệu về khai thác, vận chuyện lâm sản trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, khu vực này vẫn là khu vực nhạy cảm và trong thời gian tới tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện xử lý các tình huống phát sinh xảy ra kịp thời.

- Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đặc biệt thông qua nghiệp vụ của lực lượng Biên phòng để tuyên truyền cho Chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và Nhân dân nước bạn Lào trong việc sử dụng lửa canh tác, đốt nương làm rẫy đảm bảo an toàn.

- Ba là, tăng cường các biện pháp PCCCR trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các phương án phối hợp lực lượng trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ để sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xẩy ra.

Với việc xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn, công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn xã Thông Thụ nói riêng và huyện Quế Phong nói chung sẽ từng bước đi vào ổn định góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định Quốc phòng - An ninh trên địa bàn.

Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt

lên đầu trang