Suy nghĩ từ Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, luân chuyển cán bộ đúng đối tượng, sắp xếp đúng vị trí sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ phát triển

PHO

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Trong quá trình công tác, để phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi người thì công tác luân chuyển cán bộ, công chức là việc làm cần thiết và có ý nghĩa. Việc luân chuyển cán bộ, công chức ngoài tuân thủ theo đúng quy định, quy trình phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng luân chuyển, đây là yếu tố cần thiết mà các nhà tổ chức cần quan tâm để cán bộ được luân chuyển phát triển hơn ở vị trí mới, đặc biệt đối với cán bộ ở các đơn vị Lâm nghiệp.

Trong công tác cán bộ điều quan trọng chúng ta phải làm tốt việc quy hoạch, đào tạo để khi cán bộ được đề bạt hoặc luân chuyển sau này đảm bảo cả hai yếu tố cần và đủ theo quy định của Đảng và Nhà Nước.

Cảm nhận từ khách quan cho thấy dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, trong thời gian qua công tác tổ chức cán bộ ở BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã làm tốt việc quy hoạch, đào tạo, đề bạt và luân chuyển cán bộ. Sau đây là một số dẫn chứng:

Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 14/02/2003 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chuyển đổi lâm trường Phú Phương thuộc Công ty lâm nông nghiệp sông Hiếu thành Ban quản lý Rừng phòng hộ Quế Phong. Sở Nông nghiệp và PTNT đã điều động ông Phan Thanh Quang - Kỹ sư lâm nghiệp (Đã mất) Trưởng Ban quản lý Rừng phòng hộ Kỳ Sơn (Ông Quang có nhiều năm giữ chức vụ Trưởng ban, nguyên là Giám đốc Lâm trường Kỳ Sơn) đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban quản lý Rừng phòng hộ Quế Phong.

Từ thực trạng tài nguyên rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Quế Phong nói chung Ban quản lý Rừng phòng hộ Quế Phong nói riêng, vai trò vị trí của rừng đặc dụng Pù Hoạt và các khu rừng phòng hộ ngày 02/4/2013 UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 1109/QĐ-UBND chuyển đổi Ban quản lý Rừng phòng hộ Quế Phong thành BQL Khu BTTN Pù Hoạt. Với chức năng, nhiệm vụ mới yêu cầu người “Thủ lĩnh” phải có cả trình độ, kinh nghiệm và sức khỏe; Trên cơ sở ý kiến của ông Phan Thanh Quang, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Hùng - trình độ Thạc sỹ lâm nghiệp (Hiện nay là Tiến sỹ), Phó Trưởng Ban quản lý Rừng phòng hộ Thanh Chương làm Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt (2013 đến 2017). Sau đó ông được điều động về công tác tại phòng Nông nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh; Đến tháng 8/2023 ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An.

Trong năm 2017, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Khu BTTN Pù Huống được Sở Nông nghiệp và PTNT điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Khu BTTN Pù Hoạt (2017 đến nay). Với năng lực sẵn có, kinh nghiệm thực tế những năm công tác tại Khu BTTN Pù Huống, trong nững năm qua ông Hiếu đã tham mưu, làm tốt công việc được Giám đốc giao; được lãnh đạo cấp trên tín nhiệm, các đồng nghiệp tin yêu.

Sau khi ông Nguyễn Danh Hùng được điều động về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh điều chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sinh - Tiến sỹ lâm nghiệp (Tốt nghiệp ở Nga), Phó Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát giữ chức vụ Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt (2017 đến nay). Điều đáng nói ở đây, ông Sinh là một cán bộ có năng lực, có nhiều kinh nghiệm trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang trên địa bàn để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong vùng cùng thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng.

Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo mà trong 10 năm qua có nhiều cán bộ ở Khu BTTN Pù Hoạt đã được đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển đề bạt giữ các chức vụ cao hơn như: Ông Cao Quốc Cường (Thạc sỹ) được đề bạt chức vụ Phó Giám đốc Khu BTTN Pù Hoạt (2016 đến 2020), sau đó được UBND tỉnh điều động và luân chuyển giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Tương Dương. Ông Lê Phùng Diệu (Thạc sỹ) nguyên là Phó Trưởng Ban quản lý Rừng phòng hộ Con Cuông được luân chuyển đề bạt giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt (2010 đến 2017), năm 2017 được điều động và đề bạt giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp. Ông Lê Văn Nghĩa (Thạc Sỹ) được đề bạt giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt từ năm 2020 đến nay. Ông Nguyễn Thành Dũng (Thạc sỹ) được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban và đến tháng 9 năm 2023 ông Dũng được đề bạt giữ chức Trưởng Ban quản lý Rừng phòng hộ hộ Tương Dương. Ông Nguyễn Thành Chung (Tiến sỹ) được điều động về công tác tại phòng Kỹ thuật khoa học công nghệ, sau đó là phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Nông nghiệp và PTNT... Các cán bộ được luân chuyển điều động đến có trình độ, năng lực và kinh nghiệm phù hợp với vị trí mới được bố trí ở BQL Khu BTTN Pù Hoạt; Hơn nữa cán bộ đã từng công tác ở BQL Khu BTTN Pù Hoạt được luân chuyển đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và được cấp trên bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn.

Sau 10 năm hoạt động BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, qua đó đã từng bước làm đổi thay về nhận thức, về ứng dụng khoa học kỹ thuật và đặc biệt là tạo sinh kế, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống cho công chức, viên chức, người lao động và các hộ dân trong vùng. Để đạt được thành tích đó ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ngành liên quan, sự đồng thuận của công chức, viên chức và người lao động, Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của các cán bộ chủ chốt của BQL Khu BTTN Pù Hoạt qua các thời kỳ. Qua đó có thể khẳng định rằng nếu luân chuyển cán bộ đúng đối tượng, sắp xếp đúng vị trí sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ để phát huy khả năng, năng lực xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Nguyễn Cảnh Cẩn - Trưởng đoàn ĐTQH lâm nghiệp Nghệ An

lên đầu trang