Đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An làm việc tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

PHO
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực Hội đông Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của Chính quyền địa phương và BQL Khu BTTN Pù Hoạt về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quản lý quy hoạch đất Lâm nghiệp; sự bất cập, thiếp hợp lý so với thực tiễn đối với một số văn bản Quy phạm pháp luật liên quan của ngành Lâm nghiệp

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, ngày 06/6/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với BQL Khu BTTN Pù Hoạt để khảo sát, thu thập thông tin phục vụ cho các nội dung liên quan đến phiên giải trình 06 tháng đầu năm của Thường trực HĐND về kết quả thực hiện công tác giao đất, giao rừng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2022. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực Hội đông Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia Đoàn công tác còn có đồng chí Cao Tiến Trung, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; đồng chí Lô Thi Kim Ngân, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc; đồng chí Hoàng Lân, Phó ban Kinh tế - Ngân sách và các đồng chí chuyên viên phòng công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác về phía lãnh đạo huyện Quế Phong gồm có: đồng chí Lưu Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện Quế Phong; đồng chí Bùi Văn Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, Văn phòng UBND huyện, Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong. Về phía BQL Khu BTTN Pù Hoạt có đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc, các đồng chí Phó giám đốc, trưởng các phòng chuyên môn và các Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt.

Đc Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã báo cáo tóm tắt với Đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của đơn vị, giai đoạn 2018 - 2022 và những khó khăn, vướng mắc cần phải có giải pháp tháo gỡ.

Đc Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt báo cáo kết quả công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng của đơn vị

Đặc biệt, đơn vị đã tập trung trao đổi, chia sẽ những khó khăn, vướng mắc của BQL Khu BTTN Pù Hoạt và cũng là khó khăn chung của ngành Lâm nghiệp, cụ thể:

1. Những khó khăn, vướng mắc và chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn khi thực hiện cơ cấu tổ chức của đơn vị theo Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019, Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

2. Số lượng chỉ tiêu, biên chế được giao hàng năm cho BQL Khu BTTN Pù Hoạt quá ít so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và so với các cơ quan đơn vị cùng chức năng.

3. Các chế độ chính sách cho người trực tiếp bảo vệ rừng hiện nay còn nhiều hạn chế, bất cập, đặc biệt đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và Hợp đồng lao động

4. Khó khăn, vướng mắc về cơ sở pháp lý đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao cho đơn vị quản lý.

5. Vướng mắc trong việc ra soát lại diện tích, ranh giới quản lý của đơn vị để làm cơ sở thực hiện tốt quản lý rừng bền vững.

Đc Nguyễn Nam Đình - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực Hội đông Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Quế Phong nói chung và BQL Khu BTTN Pù Hoạt nói riêng góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo Quốc phòng – An ninh trên địa bàn. Đoàn đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của Chính quyền địa phương và BQL Khu BTTN Pù Hoạt về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quản lý quy hoạch đất Lâm nghiệp; sự bất cập, thiếp hợp lý so với thực tiễn đối với một số văn bản Quy phạm pháp luật liên quan của ngành Lâm nghiệp. Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, Đoàn sẽ ngiên cứu, tổng hợp và chuyển đến cơ quan liên quan xem xét, xử lý và giải quyết để tháo gỡ dần các khó khăn cho các đơn vị, chính quyền địa phương. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan chức năng liên quan để khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt

lên đầu trang