Ngắm vẻ đẹp các loài nấm trong rừng Pù Hoạt

PHO
Nói đến sự đa dạng trong rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Quế Phong) không thể không nhắc đến loài nấm. Độ che phủ rừng lớn đã tạo điều kiện cho các loài thực vật ký sinh nói chung và loài nấm nói riêng phát triển mạnh.

 Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt rất đa dạng về các chủng loài động thực vật, trong đó có rất nhiều các loài nấm.

Nấm đẹp pu hoat

Nấm đẹp pu hoạt tiếp theo

Nấm đẹp puhoat tiếp theo

 

lên đầu trang