Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt ra quân làm giao thông thủy lợi năm 2022

PHO

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/9/2022 và Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 03/10/2022, của UBND huyện về việc Phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi và giao thông nông thôn và tăng cường công tác phòng chống hạn hán, lũ lụt, phục vụ sản xuất vụ Đông năm 2022 và vụ Xuân năm 2023.

Sáng ngày 14/10/2022, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đã đồng loạt ra quân làm giao thông thủy lợi năm 2022.

Phát dọn, nạo vét kênh thủy lợi tại khu vực Kênh N9 bản Hữu Văn

Tại buổi ra quân anh em trong đơn vị đã sôi nổi tham gia phát quang, làm đường giao thông nội đồng, vệ sinh, nạo vét và khơi thông dòng chảy kênh mương. Đơn vị chủ động hoàn thành 30m kênh mương và các nhiệm vụ đã được UBND huyện phân công theo kế hoạch đã ban hành.

Đồng thời, các đơn vị trạm đã phối hợp với UBND các xã Tri Lễ, Châu Thôn, Nậm Giải, Hạnh Dịch, Tiền Phong, Đồng Văn, Thông Thụ, BQL các thôn bản thực hiện vệ sinh đồng ruộng, tu sửa công trình thủy lợi nội đồng, phát quang bụi rậm, làm đường giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương gồm những tuyến kênh mương chính cung cấp nước tưới cho hầu hết các chân ruộng bảo đảm yêu cầu trước khi bước vào vụ sản xuất mới.

Nhân viên Trạm QLBVR Nậm Giải tham gia làm giao thông thủy lợi

Đợt ra quân làm thủy lợi này gắn với việc tiếp tục xây dựng thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, chương trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nạo vét thông thoáng các hệ thống kênh tưới tiêu đảm bảo cho việc lưu thông dòng chảy, tưới cây cho cây trồng và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Lương Xuân - Phòng Khoa học và HTQT

lên đầu trang