Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt làm việc, trao đổi kinh nghiêm tại Ban quản lý Vườn Quốc Gia Bidoup - Núi Bà, tình Lâm Đồng

PHO

Chiều ngày 09/10/2023, Đoàn công tác BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã có buổi làm việc với VQG Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng.

Tham gia buổi làm việc về phía BQL Khu BTTN Pù Hoạt có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và các đồng chí Trưởng Phòng, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm và một số công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Về phía VQG Bidoup - Núi bà có đồng chí Lê Văn Hương -Giám đốc cùng các đồng chí phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã thông tin cho nhau về những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khắn, tồn tại ở đơn vị và trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm về công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; cho thuê môi trường rừng để để phát triển du lịch, kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động về kinh doanh du lịch,…

Trần Hồng Biển - Phòng Khoa học và HTQT

lên đầu trang