BQL Khu BTTN Pù Hoạt hưởng ứng ngày toàn dân ra quân làm thủy lợi

PHO
Theo sự phân công chỉ đạo của UBND huyện, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã tập trung thực hiện phát dọn bụi rậm, nạo vét cát, rác thải ở dưới kênh mương để khơi thông dòng chảy với tổng chiều dài là 30m.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/10/2023 của UBND huyện Quế Phong về phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, nông thôn mới, tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt và chống ngập úng ở đô thị năm 2023.

Sáng ngày 16/10/2023, UBND huyện Quế Phong tổ chức Lễ phát động ra quân làm thủy lợi và giao thông nông thôn năm 2023. Ngay sau buổi Lễ, đơn vị BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã tổ chức ra quân làm thủy lợi tại khu vự Kênh N9 Hữu Văn (kênh bê tông) trên địa bàn huyện Quế Phong.

Ra quân làm thủy lợi nhằm phát huy thành quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục nâng cao nhận thức và hình thành tập quán lâu dài bền vững trong Nhân dân về công tác thủy lợi và ý thức tinh thần trách nhiệm về tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng, giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, chống ngập úng, chống ô nhiễm nguồn nước.

Theo sự phân công chỉ đạo của UBND huyện, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã tập trung thực hiện phát dọn bụi rậm, nạo vét cát, rác thải ở dưới kênh mương để khơi thông dòng chảy với tổng chiều dài là 30m.

Đợt ra quân làm thủy lợi gắn với việc tiếp tục xây dựng thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, chương trình giao thông nông thôn, giao thông đồng ruộng và chương trình nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2030. Thông qua đó, tập trung nạo vét kênh mương tưới, tiêu thủy lợi, chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất cho sản xuất vụ Đông năm 2023, sản xuất năm 2024, phục vụ cho tiêu úng, chống lũ lụt, hạn hán, đảm bảo vệ sinh môi trường...

Nguyễn Văn Cương - Bí thư Chi đoàn

lên đầu trang