16/05/2018 | 16:42

Hạt kiểm lâm, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tái thả một cá thể trăn đất, 03 cá thể rắn hổ mang, 06 cá thể rùa về rừng tự nhiên

Sáng ngày 11/5/2018, Hạt kiểm lâm Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tổ chức tải thả một cá thể trăn đất, ba cá thể rắn hổ mang và sáu cá thể rùa về rừng tự nhiên.

 Tháng 5/2018, Công an huyện Quế Phong đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển một cá thể trăn đất (Python Molurs) có trọng lượng 12 kg, ba cá thể rắn hổ mang có tổng trọng lượng 2,4kg và sáu cá thể rùa hộp trán vàng (Cuora galbinifrons). Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, Công an huyện Quế Phong đã bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tái thả về rừng tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận cá thể trăn đất, ba cá thể rắn hổ mang và sáu cá thể rùa nói trên, Hạt kiểm lâm Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đã tiến hành tổ chức tái thả về rừng tự nhiên. Quá trình tái thả được thự hiện đúng theo quy trình, cá thể trăn đất, ba cá thể rắn hổ mang và sáu cá thể rùa được tái thả tại khu vực rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Cá thể trăn đất, ba cá thể rắn hổ mang và sáu cá thể rùa sau khi được thả đã di chuyển vào rừng tự nhiên, an toàn.

Tham gia Đoàn tái thả động vật còn có sự tham gia của đại diện Công an huyện, Trạm thú y và một số phóng viên huyện Quế Phong.

Trăn đất là một trong những loài động vật được liệt vào danh sách loài nguy cấp quý hiếm (Sách đỏ Việt Nam cấp CR-cực kỳ nguy cấp, Sách đỏ IUCN thế giới cấp NT – Sắp nguy cấp), rắn hổ mang được liệt vào danh sách loài cấm khai thác và sử dụng (Sách đỏ Việt Nam cấp T- Bị đe dọa), rùa hộp được liệt vào danh sách các loài nguy cấp (Sách đỏ Việt Nam cấp EN- Nguy cấp), mà Khu BTTN Pù Hoạt đang tiến hành bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt.

Một số hình ảnh của hoạt động:

Các cá thể rùa được đánh số để theo dõi và thả về rừng tự nhiên. Ảnh: Văn Cương

Cá thể Trăn được thả về rừng. Ảnh: Văn Cương

Các cá thể rắn hổ được thả về rừng. Ảnh: Văn Cương

Văn Cương

 

Tin khác