16/05/2019 | 22:47

BQL KHU BTTN PÙ HOẠT ĐI ĐẦU THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHI TRẢ TIỀN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Thực hiện kế hoạch chi trả tiền công khoán bảo vệ rừng dịch vụ môi trường rừng năm 2019, sáng ngày 13/5/2019, tại hội trường UBND xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã tiến hành chi trả tiền công khoán bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2018 cho các cộng đồng dân cư thôn nhận khóa bảo vệ rừng lưu vực thủy điện Bản Cốc.

Thực hiện công tác chi trả tiền công khoán bảo vệ rừng qua tài khoản ngân hàng lần này có đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Quế Phong Tây Nghệ An chủ trì. Tham dự và giám sát trong buổi chi trả có đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An, lãnh đạo UBND xã Nậm Giải, đại diện Ban Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt và các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng.

Trong đợt chi trả này, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã chi trả tổng số tiền 539.000.000 đồng cho 8 cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng trên lưu vực thủy điện Bản Cốc.

BQL Khu BTTN Pù Hoạt là đơn vị đi đầu trong toàn tỉnh thực hiện hình thức chi trả tiền công khoán bảo vệ rừng qua tài khoản ngân hàng và giao dịch điện tử theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo tại văn bản số 7491/BNN-TCLN ban hành ngày 26/09/2018 nhằm mục đích kiệm chi phí, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và an toàn. Qua quá trình chi trả, người dân đồng tình cao với hình thức chi trả mới này với tính ưu việt về độ an toàn, giảm các thủ tục hành chính mà vẫn đảm bảo công khai, minh bạch.

Một số hình ảnh của hoạt động:

Tin, ảnh: Đình Cường