11/08/2019 | 08:03

Chi bộ Kiểm lâm - Khoa học và hợp tác quốc tế sinh hoạt định kỳ tháng 8 năm 2019

Chi bộ Kiểm lâm - Khoa học và hợp tác quốc tế tổ chức sinh hoạt mẫu theo hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương

Thực hiện hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Kết luận số 37-TB/ĐU, ngày 29/7/2019 của Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt tại hội nghị thường kỳ tháng 7 năm 2019, Đảng ủy đã lựa chọn chi bộ Kiểm lâm - Khoa học và hợp tác quốc tế là chi bộ tổ chức sinh hoạt mẫu theo hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018.

Được sự thống nhất của Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt chiều ngày 09/8/2019, Chi bộ Kiểm lâm - Khoa học và hợp tác quốc tế đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2019.

Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và 08 đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Tham dự sinh hoạt chi bộ có 13/13 đồng chí đảng viên của chi bộ Kiểm lâm - Khoa học và hợp tác quốc tế. Đồng chí Lô Văn Hoài - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Bí thư Chi bộ, Chủ trì buổi sinh hoạt.

Sinh hoạt chi bộ mẫu là dịp để mỗi chi bộ, đảng viên nâng cao được nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Đồng thời là dịp để mỗi chi bộ, mỗi đảng viên được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Sau thời gian 120 phút dưới sự điều hành của đồng chí Lô Văn Hoài - Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, chi bộ đã triển khai những nội dung quan trọng theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương:

- Thông tin về công tác chính trị, tư tưởng đến toàn thể đảng viên và đại biểu tham dự.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng viên trong tháng 7 năm 2019.

- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

- Định hướng nhiệm vụ của Chi bộ trong tháng 8 năm 2019 và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

Tại buổi sinh hoạt các đồng chí đảng viên trong chi bộ thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến hiệu quả bổ sung vào các phương án, giải pháp thực hiện, trong đó tập trung nội dung phần đánh giá thực trạng và biện pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm trong tháng 7. Xác định rõ vai trò cụ thể của cấp ủy chi bộ và từng cán bộ đảng viên, trên từng vị trí và từng công việc được giao. Những ý kiến đều tập trung vào các vấn đề, lĩnh vực công tác như sau:

+ Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng.

+ Công tác nghiên cứu khoa học, giao khoán bảo vệ rừng.

+ Công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

+ Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và những hạn chế, khuyết điểm của đảng viên được chỉ ra trong kiểm điểm năm 2018.

+ Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.

Đ/c Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy về quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ; đồng chí đánh giá cao việc thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định và ra nghị quyết để lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị nói chung, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn.

Thay mặt chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo; tổng hợp các ý kiến của đảng viên phát biểu góp ý và kết luận nội dung sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Lê Thị Xinh thư ký hội nghị đã thông qua dự thảo nghị quyết sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2019 và thông qua trước toàn thể đảng viên của chi bộ. Có 100% đảng viên của chi bộ đã biểu quyết thông qua.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt

Các đảng viên chi bộ tham gia phát biểu góp ý

Tin bài: Kim Oanh

Ảnh: Văn Cương