07/09/2019 | 09:19

Ký kết Quy chế phối hợp

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng khu vực rừng giáp ranh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở NN&PTNT và Công văn số 134/KL-QLR, ngày 28/02/2018 của Chi cục Kiểm lâm Nghệ an về việc rà soát, xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Ngày 06/9/2019, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương đã tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp trong công tác Quản lý bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng khu vực rừng giáp ranh.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Trong những năm qua, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm quản lý, bảo vệ rừng và phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên diện tích rừng được giao cho đơn vị quản lý. Tuy nhiên, tại vùng rừng giáp ranh giữa hai đơn vị là khu vực rừng tự nhiên có tính đa dạng sinh học cao, trữ lượng gỗ lớn, phân bố chủ yếu ở nơi có địa hình đồi núi dốc, đi lại khó khăn. Vì vậy, những khu vực rừng giáp ranh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xẩy ra khai thác lâm sản, săn, bẫy động vật hoang dã, phát nương làm rẫy trái phép…Đặc biệt là một số đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh của 02 huyện Quế Phong và Tương Dương để thực hiện các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Để tăng cường sự phối hợp, thống nhất hành động, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác tuần tra, kiểm tra rừng, trao đổi, nắm bắt thông tin kịp thời nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng khu vực giáp ranh giữa hai đơn vị. Ngày 06/9/2019 Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương đã phối hợp tổ chức Hội nghị để xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp trong công tác Quản lý bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng khu vực rừng giáp ranh giữa 02 đơn vị.

Tham dự Hội nghị về phía Huyện Tương Dương có đồng chí Lô Khâm Kha - Huyện ủy viên, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Hiến – Huyện ủy viên, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tương Dương, đồng chí Nguyễn Tất Hòa - Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương. Về phía huyện Quế Phong có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc đồng thời Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Pù Hoạt; cùng các đồng chí Lãnh đạo đại diện các phòng chuyên môn của hai đơn vị và công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm nhiệm vụ Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở các Trạm Quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh huyện Tương Dương và huyện Quế Phong.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Hữu Hiến - Huyện ủy viên, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương đánh giá cao sự phối kết hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá đây là văn bản quan trọng làm cơ sở cho việc thống nhất hành động toàn diện, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng hai bên để ngăn chặn kịp thời, có hiệu lực, hiệu quả các vụ chặt phá rừng, mua bán, vận chuyển, phá rừng làm nương rẫy và săn bắt động vật hoang dã trái phép trên khu vực rừng giáp ranh được giao cho hai đơn vị quản lý. Đồng thời là cơ sở để phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền người dân vùng giáp ranh 02 huyện Tương Dương, Quế Phong chấp hành tốt quy định của Luật Lâm nghiệp, tham gia tích cực trong công tác Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở vùng rừng giáp ranh giữa hai đơn vị nói riêng và hai huyện Tương Dương, Quế Phong nói chung.

 

Lãnh đạo BQL rừng phòng hộ Tương Dương và BQL Khu BTTN Pù Hoạt ký kết Quy chế phối hợp trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo huyện Tương Dương và lãnh đạo, nhân viên hai đơn vị

Hội nghị đã chứng kiến Lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Văn Cương