07/04/2021 | 15:00

Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt làm việc với Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy

 Ngày 06/4/2021, Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 295-QĐ/TU, ngày 19/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 76 - KL/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 – 2015”.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham gia làm việc với Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt về phía Đoàn kiểm tra Tỉnh uỷ có đồng chí Ngô Đình Viện, Trưởng phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên, Ban tổ chức Tỉnh uỷ và các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ; Đồng chí Nguyễn Thị Lan, Phó trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ Quế Phong. Tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra, có các đồng chí Uỷ viên trong BCH Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Đảng uỷ báo cáo về tình hình, kết quả triên khai thực hiện Kết Luận số 76-KL/TU ngày 12/3/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh tại Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt; Kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan tại đơn vị. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TU, ngày 12/3/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt là Đảng uỷ đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói chung và triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TU ngày 12/3/2018, Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 – 2015 và những năm tiếp theo. Đảng uỷ đã thực hiện tốt việc sắp xếp, sát nhập lại các Chi bộ trực thuộc để phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy và tình hình thực tiễn hoạt động của đơn vị góp phần tăng hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt trong việc xây dựng và triển khai cách làm mới trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Chi bộ trực thuộc: “Tổ chức thực hành sinh hoạt chi bộ thường kỳ” theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/07/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Từ việc triển khai thực hiện tốt Kết luận số 76-KL/TU ngày 12/3/2018, Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã được Huyện uỷ Quế Phong đánh giá, xếp loại Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 03 năm liền (2018, 2019, 2020).

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện của Đảng ủy

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong thời gian qua của Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt để tiếp tục khắc phục sữa chữa. Đặc biệt, Đoàn Kiểm tra đã yêu cầu Đảng uỷ cần tăng cường hơn công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát theo chuyên đề.

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Đảng uỷ đã thay mặt Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt xin tiếp thu toàn bộ những ý kiến góp ý của Đoàn Kiểm tra Tỉnh uỷ nêu ra và quyết tâm sẽ lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng uỷ