19/01/2021 | 11:15

Thông báo tuyển dụng Viên chức

Căn cứ Công văn số 46/SNN-TCCB ngày 07/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về việc giao nhiệm vụ cho đơn vị thực hiện quy trình xét tuyển viên chức. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 cụ thể như sau:

1. Vị trí, số lượng, tiêu chuẩn tuyển dụng

- Vị trí: Viên chức làm việc tại phòng Kế hoạch – Tài chính của BQL Khu BTTN Pù Hoạt.

- Số lượng: 01 người.

- Tiêu chuẩn: Những người tốt nghiệp các trường Đại học trở lên trong và ngoài nước trình độ chuyên môn và chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cụ thể:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 – Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

- Bản sao có công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ của bản thân đã được đào tạo, bồi dưỡng và bản sao công chứng các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).

4. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 19/01/2021 đến hết ngày 19/02/2021 (Trong giờ hành chính); Tại phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Sầm Thị Quỳnh; Điện thoại liên hệ: 0983.286.179), thôn Lâm Trường, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

5. Hình thức, nội dung thời gian và địa điểm tuyển dụng

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

- Nội dung xét tuyển: Tiến hành theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được thông báo để tham dự vòng 2.

Dự kiến vòng 1 tổ chức từ ngày 20/02/2021 đến hết ngày 24/02/2021.

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Hình thức thi: Phỏng vấn.

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian thi: Phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm: 100 điểm.

Lưu ý: Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định tại mục 3 của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

 

Tin khác