27/04/2021 | 08:02

BÀN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2020

 Năm 2020, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã phối hợp với Viện Lâm nghiệp và Đa dạng sinh học nhiệt đới; Công ty cổ phần Khoa học - Công nghệ và Quản lý rừng bền vững tiến hành điều tra, nghiên cứu các đề tài khoa học cơ bản về lĩnh vực đa dạng sinh học và bảo tồn tại Khu BTTN Pù Hoạt. Các đề tài nghiên cứu đã được thực hiện bao gồm: Nghiên cứu đặc điểm khu hệ Thú tại KBTTN Pù Hoạt; Nghiên cứu đặc điểm khu hệ Cá tại KBTTN Pù Hoạt; Nghiên cứu đa dạng sinh học Côn trùng tại Khu BTTN Pù Hoạt.

Bàn giao mẫu tiêu bản Côn trùng

Các đề tài đã được triển khai điều tra, nghiên cứu một cách nghiêm túc, chất lượng với sự tham gia của nhiều nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu Động vật, Côn trùng và Cá của Trường đại học Lâm nghiệp Việt Nam, các Viện nghiên cứu đa dạng sinh học chuyên ngành. Kết quả nghiên cứu đã góp phần bổ sung và khẳng định các giá trị đa dạng sinh học về nguồn gen của Khu BTTN Pù Hoạt, đồng thời giúp BQL Khu bảo tồn đề ra những định hướng chiến lược và giải pháp phù hợp trong việc quản lý, bảo tồn và phát triển các giá trị đa dạng trong khu vực được giao quản lý. Các dữ liệu khoa học được đưa ra có độ tin cậy cao với rất nhiều mẫu vật, tiêu bản và hình ảnh thu thập được trong quá trình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong nước và tiếp tục được gửi đến các tạp chí khoa học quốc tế.

Ngày 26/4/2021, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã có buổi làm việc với đại diện các đơn vị tư vấn Viện Lâm nghiệp và Đa dạng sinh học nhiệt đới; Công ty cổ phần Khoa học – Công nghệ và Quản lý rừng bền vững để tiến hành bàn giao các mẫu vật và tiêu bản của các đề tài nghiên cứu (sau khi được xử lý đúng quy trình và tiêu chuẩn khoa học). Bộ mẫu vật và tiêu bản này là những tự liệu khoa học quý giá đối với đơn vị và có giá trị tham khảo rất lớn nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và thăm quan học tập tại Khu BTTN Pù Hoạt.

Tại buổi làm việc bàn giao bộ tiêu bản và mẫu vật của các đề tài nghiên cứu, các đơn vị tư vấn và Lãnh đạo, cán bộ khoa học, kiểm lâm viên của Khu BTTN Pù Hoạt đã trao đổi, thảo luận và rút kinh nghiệm về quá trình tổ chức triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đồng thời trao đổi chia sẽ kinh nghiệm và tham vấn những nội dung, vấn đề cần triển khai thực hiện trong nghiên cứu khoa học tại Khu BTTN Pù Hoạt. Các đơn vị tư vấn đã chuyển giao công nghệ và hướng dẫn cán bộ khoa học của BQL Khu BTTN Pù Hoạt để thực hiện bảo quản, duy trì các mẫu vật và tiêu bản quý giá này.

Một số hình ảnh các tiêu bản và mẫu vật của các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020 được đơn vị tư vấn bàn giao:

Tiêu bản bản Côn trùng

 

Tiêu bản Động vật

 

Mẫu tiêu bản Cá

Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt