Hội nghị triển khai công tác phối kết hợp trong QLBVR và PCCCR trên địa bàn 7 huyện, thị vùng Tây bắc Nghệ An

PHO
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, ngày 06/05/2022 tại xã Quỳnh Châu huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An dưới sự chủ trì của Đội Kiểm lâm cơ động số và PCCCR số 3, Hội nghị triển khai công tác phối kết hợp trong QLBVR và PCCCR trên địa bàn 7 huyện, thị vùng Tây bắc Nghệ An đã được tổ chức triển khai

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Đức Thành, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An; đồng chí Nguyễn Quốc Minh, Trưởng phòng QLBVR Chi cục Kiểm lâm Nghệ An. Đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm của 07 huyện, thị vùng Tây Bắc Nghệ An gồm: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, TX Thái Hoà, TX Hoàng Mai và Khu BTTN Pù Hoạt, Pù Huống.

Quang cảnh Hội nghị

Thay mặt đơn vị chủ trì, đồng chí Thái Đình Thành đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối kết hợp trong quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, giai đoạn 2018 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ phối kết hợp trong thời gian tới trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm, các đơn vị đã có những ý kiến tham luận đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Quy chế phối kết hợp và sự cần thiết phải có những bổ sung, điều chỉnh phù hợp hơn để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối kết hợp giữa các đơn vị, đặc biệt là giữa đội Kiểm lâm cơ động số 3 với các Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng. Hội nghị đã thông qua dự thảo và góp ý cho Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 – 2025 để phù hợp với quy định mới của Luật Lâm nghiệp 2017 và yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Thành, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR của các Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng trên tuyến. Đồng chí nhấn mạnh, đây là tuyến đầu tiên trong các tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay đã xây dựng được quy chế phối kết hợp và duy trì hoạt động phối kết hợp thường xuyên. Chính nhờ sự phối kết hợp nhuần nhuyễn của các đơn vị trên tuyến nên các thông tin được trao đổi, tiếp nhận kịp thời, sức mạnh của lực lượng Kiểm lâm đã được nâng lên, góp phần quan trọng giữ vững an ninh rừng trong khu vực Tây Bắc Nghệ An. Sau 05 năm ban hành quy chế, trong điều kiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp đã cơ bản thay đổi, qua thực tiễn công tác phối hợp và yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn. Vì vậy, các đơn vị phải nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Quy chế cho phù hợp. Chi cục Kiểm lâm giao cho Đội Kiểm lâm cơ động số 3 chịu trách nhiệm chủ trì, các đơn vị liên quan tham gia góp ý, bổ sung để hoàn thiện.

Đồng chí Phạm Đức Thành - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị này, đồng chí Phạm Đức Thành, thay mặt lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên tuyến như sau:

1. Chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm phương án QLBVR và PCCCR năm 2022 đã được phê duyệt. Tham mưu cho chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ rừng, đặc biệt các chủ rừng là tổ chức Nhà nước thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quy định của pháp luật trong công tác QLBVR và PCCCR.

2. Tham mưu cho chính quyền địa phương để có phương án phối hợp các lực lương trên địa bàn. Kịp thời trao đổi thông tin để các đơn vị phối hợp trên tuyến, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm nắm bắt, theo dõi, chỉ đạo và xử lý kịp thời.

3. Phối hợp để ra soát lại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ xẩy ra khai thác, vận chuyển lâm sản, phá rừng và cháy rừng xẩy ra để có các phương án xử lý kịp thời.

4. Giao đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 3 chủ động xây dựng kế hoạch để phối hợp với Hạt Kiểm lâm các huyện, chủ rừng tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc để nắm bắt kịp thời tình hình trong khu vực và tham mưu cho Chi cục Kiểm lâm các giải pháp phù hợp.

Đồng chí Thái Đình Thành, thay mặt cho đơn vị chủ trì, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm. Trong thời gian tới, với vai trò đơn vị chủ trì phối hợp trên tuyến Tây Bắc Nghệ An, Đội Kiểm lâm cơ động số 3 sẽ chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai hiệu quả hơn quy chế phối hợp trên tuyến, góp phần giữ vững an ninh rừng trên khu vực.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, công tác quan lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên tuyến sẽ có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh rừng trên tuyến Tây Bắc Nghệ An.

Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt

lên đầu trang