Lễ ký Quy chế phối hợp giữa BQL Khu BTTN Pù Hoạt với các cơ quan chức năng trên địa bàn trong công tác QLBVR, PCCCR và quản lý lâm sản, giai đoạn 2023 - 2028

PHO
Ngày 19/7/2023, tại trụ sở BQL Khu BTTN Pù Hoạt diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa BQL Khu BTTN Pù Hoạt với Công an huyện Quế Phong, Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong, Đồn Biên phòng Thông Thụ, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch và Đồn Biên phòng Tri Lễ trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, giai đoạn 2023 - 2028

Nhằm nâng cao hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trên diện tích rừng được giao cho BQL Khu BTTN Pù Hoạt quản lý. Ngày 19/7/2023, tại trụ sở BQL Khu BTTN Pù Hoạt diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa BQL Khu BTTN Pù Hoạt với Công an huyện Quế Phong, Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong, Đồn Biên phòng Thông Thụ, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch và Đồn Biên phòng Tri Lễ trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, giai đoạn 2023 - 2028. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Phạm Ngọc Nghĩa, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện Quế Phong; đồng chí Bùi Văn Hiền Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong.

Quang cảnh buổi Lễ ký quy chế phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Văn Nghĩa - Phó Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối kết hợp giữa BQL Khu BTTN Pù Hoạt với các cơ quan chức năng trên địa bàn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, giai đoạn 2017 - 2022. Qua kết quả của báo cáo cho thấy, trên cơ sở các nội dung phối hợp đã được các bên ký kết, các đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai một cách thống nhất, đồng bộ trên tất cả hoạt động như: Công tác phối hợp tuyên tuyền, giáo dục pháp luật; công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm tra rừng nói chung, đặc biệt là công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra rừng các khu vực biên giới Việt - Lào, các khu vực giáp ranh; công tác phối hợp trao đổi thông tin, tin báo; công tác phối hợp xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp …. Trong giai đoạn 2017 - 2022, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã phối hợp trao đổi thông tin với Hạt Kiểm lâm huyện 1.573 tin (trong đó có 70 tin cấp lãnh đạo, 1.503 tin cấp Trạm); với Công an huyện 716 tin (trong đó có 55 tin cấp lãnh đạo, 661 tin cấp cơ sở); với các Đồn Biên phòng 1.166 tin (trong đó có 120 tin cấp lãnh đạo, 1.046 tin cấp cơ sở Trạm). Các thông tin trao đổi đều được tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời theo đúng quy chế phối hợp. BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện xử lý 08 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu trên 6,0 m3 gỗ các loại, 14,5 kg động vật rừng, xử phạt 40.000.000 đồng; phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ bắt giữ và xử lý 03 vụ việc, tịch thu 1,235 m3 gỗ các loại, xử phạt 10.000.000 đồng; phối hợp với Đồn Biên phòng Hạnh Dịch xử lý 03 vụ việc, tịch thu 0,689 m3 gỗ các loại. Bên cạnh đó đơn vị đã phối hợp với các Đồn Biên phòng, Hạt Kiểm lâm huyện và Công anh huyện trong điều tra, xử lý 05 vụ khai thác rừng trái pháp luật nằm ở khu vực biên giới ở các xã Tri Lễ, Nậm Giải và Hạnh Dịch.

Việc thực hiện tốt các nội dung quy chế phối hợp giữa BQL Khu BTTN Pù Hoạt với các cơ quan chức năng trên địa bàn đã góp phần quan trọng giữ vững được an ninh rừng, các hành vi vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép và săn bắt động vật hoang dã đã được phát hiện và xử lý kịp thời; tình hình chính trị - xã hội, Quốc phòng - An ninh trên địa bàn đảm bảo ổn định.

Đ/c Bùi Văn Hiền - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt thông qua nội dung dự thao Quy chế phối hợp. Đồng thời đai diện lãnh đạo các đơn vị lãnh đạo của các đơn vị phối hợp đã có thảo luận, góp ý và thống nhất về các nội dụng phối hợp, cách thức thực hiện Quy chế phối hợp hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Hiền, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa BQL Khu BTTN Pù Hoạt với các cơ quan chức năng trên địa bàn đối với công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Kết quả đó là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Thông qua thực hiện quy chế phối hợp đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp xẩy ra trên địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại đối với tài nguyên rừng, góp phần đảm bảo an ninh rừng, ổn định tình hình an ninh trật tự, giữa vững An ninh - Quốc phòng trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Trước những thách thức đặt ra đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, yêu cầu đảm bảo an ninh các khu vực biên giới, việc ban hành Quy chế phối hợp giữa BQL Khu BTTN Pù Hoạt với các cơ quan chức năng trên địa bàn là hết sức cần thiết nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, đặc biệt các khu vực rừng dọc biên giới Việt Nam - Lào. Để thực hiện tốt hơn Quy chế phối hợp trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Các đơn vị phải tổ chức quán triết các nội dung của Quy chế phối hợp đã ký kết cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao đông trong toàn đơn vị biết để chấp hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Định kỳ, đột xuất cần có báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, phải kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và những bất cập trong việc triển khai, thực hiện Quy chế, qua đó tham mưu kịp thời với Lãnh đạo các đơn vị có những sửa đổi, bổ sung kịp thời.

3. Song song với việc thực hiện, cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế phối hợp nhằm đảm bảo các hoạt động phối hợp được thực hiện thống nhất, hiệu quả; các nguồn tin báo và các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp được xử lý kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

4. Hàng năm cần tổ chức đánh giá sơ kết, tồng kết việc thực hiện Quy chế.

Lãnh đạo BQL Khu BTTN Pù Hoạt và các Đồn Biên phòng ký Quy chế phối hợp

Lãnh đạo BQL Khu BTTN Pù Hoạt, Công an, Hạt Kiểm lâm huyện ký Quy chế phối hợp

Tiếp đó, lãnh đạo của BQL Khu BTTN Pù Hoạt và các cơ quan: Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Đồn Biên phòng Thông Thụ, Đồn Biên phòng Hành Dịch, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã thống nhất, cùng ký ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Đây là một trong những tiền đề để các cơ quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị chủ động phối hợp trong quá trình tiếp nhận thông tin, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực Lâm nghiệp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt

lên đầu trang