22/12/2018 | 21:29

Đoàn thanh niên BQL Khu BTTN Pù Hoạt thực hiện công trình thanh niên "Bảo vệ nguồn gen cây Quế Quỳ"

Thực hiện chương trình công tác đoàn năm 2018, trong 2 ngày 18 và 19/12/2018, Đoàn BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã huy động lực lượng đoàn viên thực hiện công trình làm hàng rào bảo vệ mô hình trồng cây Quế Quỳ với diện tích 5,0ha tại xã Tiền Phong.

 Nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2018 của Đoàn thanh niên BQL Khu BTTN Pù Hoạt. Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2018, Đoàn thanh niên BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã triển khai thực hiện công trình “Làm hàng rào bảo vệ mô hình trồng Quế Quỳ”. Kết quả đã rào được 5 ha rừng trồng Quế tại khoảnh 2, tiểu khu 76, xã Tiền Phong, thuộc vườn thực vật ngoại vi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt với sự tham gia của 25 đoàn viên của đơn vị.

Năm 2018, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ trồng 5 ha rừng giống Quế Quỳ phục vụ cho công tác nghiên cứu và công tác bảo tồn nguồn gen quý, bảo tồn cây bản địa. Tuy nhiên, để đảm bảo tốt cho diện tích rừng trồng không bị trâu bò phá hoại, Đoàn thanh niên BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã chủ động đề xuất và  triển khai công tác làm hàng rào bảo vệ. Đây là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen quý trên địa bàn huyện Quế Phong.

Một số hình ảnh của hoạt động:

Tin bài, hình ảnh: Lê Xinh, Văn Cương

Tin khác