04/01/2019 | 14:08

ĐẢNG BỘ BQL KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2018, Đảng bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đăng Khoa - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, cùng các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy. Về phía Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (BQL Khu BTTN Pù Hoạt) có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc đồng thời Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ và đông đảo các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, Đảng bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tiếp tục thực hiện thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: cơ cấu tổ chức được sắp xếp hợp lý; công tác cán bộ đi vào nền nếp; hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh; hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường; cơ sở vật chất, tài chính phát triển lành mạnh, minh bạch; đời sống vật chất và tinh thần của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nâng cao; an ninh, trật tự và an toàn trong cơ quan được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, nội bộ đoàn kết thống nhất; cụ thể hóa, triển khai và tổ chức thực hiện thành công các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên nắm vững, chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng và phát triển Khu bảo tồn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đã kết nạp thêm 03 đảng viên nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 60 người. Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ mà hạt nhân là Đảng uỷ; sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Tập thể lãnh đạo.

Đặc biệt, Đảng ủy cùng với các chi bộ đã làm tốt vai trò lãnh đạo của mình trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học, đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm của Khu bảo tồn, nhờ vậy công tác quản lý bảo vệ rừng của Khu bảo tồn đã đi vào nề nếp, xây dựng và thực hiện tốt các phương án đã đề ra, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Khu bảo tồn với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương đạt hiệu quả cao trong công tác chống chặt phá rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Ban Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đã được Huyện ủy Quế Phong khen thưởng Đảng bộ "Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đăng Khoa - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của tập thể Đảng bộ đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhắc nhở tập thể Đảng ủy cần tập trung đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong năm 2018, nắm chắc tư tưởng của đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã đề ra, tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

 

Đồng chí Trần Đăng Khoa - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy phát biểu taị Hội nghị

Trên cơ sở những mặt đã làm được và những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, Hội nghị đã thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp triển khai trong năm 2019. Đảng bộ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết TW4 và TW6; Đảng ủy chủ động rà soát, xây dựng chương trình công tác, xác định mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019 đảm bảo phù hợp, sát thực trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2018; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bảo vệ và phát triển bền vững, hiệu quả diện tích rừng được giao, tạo sự chuyển biến tích cực đối với công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học trong tình hình mới....

 

Tặng Giấy khen cho các Chi bộ, Đảng viên tiêu biểu

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu và tặng thưởng 09 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm năm 2018.

Với tinh thần không ngại khó khăn, Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra và phấn đấu trong năm 2019 Đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu./.

Văn Cương

Tin khác