04/06/2020 | 13:59

Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học làm việc với Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An

 Ngày 29/5/2020, tại hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc Tổng cục Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An và BQL Khu DTSQ Tây Nghệ An để bàn phương án khởi động và triển khai dự án: "Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam". Đây là dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác và tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP). Dự án sẽ được triển khai thí điểm tại 03 BQL Khu DTSQ của Việt Nam là: Đồng Nai, Tây Nghệ An và Cù Lao Chàm – Hội An, trong thời gian dự kiến từ 2021 - 2025.

Toàn cảnh buổi làm việc

Mục tiêu của Dự án là quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học được lồng ghép hiệu quả và được đẩy mạnh trong các quy hoạch phát triển nói chung và phát triển ngành du lịch nói riêng tại các khu DTSQ được lựa chọn ở Việt Nam. Dự án được xây dựng với 03 hợp phần:

- Hợp phần 1: Tạo môi trường thuận lợi để quản lý tổng hợp hệ sinh thái tại các khu dự trữ sinh quyển.

- Hợp phần 2: Sử dụng bền vững tài nguyên, quản lý khu bảo tồn và các phương thức phát triển thân thiện với đa dạng sịnh học được lồng ghép trong hoạt động quản lý tại 03 khu DTSQ được lựa chọn.

- Hợp phần 3: Nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin, lồng ghép các vấn đề về giới, đánh giá và giám sát.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sịnh học, BQL Dự án Trung ương và các chuyên gia tư vấn của Dự án đã tham vấn ý kiến của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý Khu sinh quyển Tây Nghệ An và đại diện lãnh đạo của Vườn quốc gia Pù Mát, Khu BTTN Pù Hoạt và Pù Huống về những nội dung hoạt động và cách thức triển khai; trao đổi, nắm bắt thông tin và đánh giá thuận lợi, khó khăn khi triển khai các hoạt động của dự án để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn.

Đại diện Cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phát biểu ý kiến

Việc triển khai thực hiện dự án: “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” trong Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An là đang mở ra cơ hội rất tốt nâng cao đời sống cho người dân vùng đệm của 03 Khu rừng đặc dụng; tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn bản sắc văn hoá bản địa, cũng như bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học. Tuy nhiên, để tiếp nhận và thực hiện một cách chủ động các nội dung, hoạt động của dự án, các BQL rừng đặc dụng phải cùng chính quyền địa phương chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện về cơ sở vật chất và con người để đáp ứng các yêu cầu mà dự án đề ra; Chủ động tiếp cận nắm bắt thông tin và đề xuất các hoạt động thiết thực, phù hợp với thực tế của địa phương, đồng thời lồng ghép phát huy thế mạnh của địa phương để tạo ra dấu ấn, thương hiệu riêng của địa phương, góp phần phát triển thương hiệu và uy tín của Khu DTSQ Tây Nghệ An.

Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt