28/05/2020 | 13:33

Hỗ trợ phát triển cộng đồng thôn bản vùng đệm gắn với xây dựng nông thôn mới

Hỗ trợ phát triển cộng đồng thôn bản vùng đệm Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Quế Phong tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 về việc phân công các Cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các thôn bản đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Chiều ngày 28/5/2020, tại Hội trường UBND xã Hạnh Dịch, đại diện Lãnh đạo Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt đã có buổi làm việc với đại diện Đảng ủy, UBND và BQL bản Vinh Tiến xã Hạnh Dịch để nắm bắt thực trạng và bàn giải pháp để xây dựng bản Vinh Tiến đat chuẩn nông thôn mới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham gia buổi làm việc, về phía Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt có Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc đồng thời hạt trưởng Hạt kiểm lâm; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc và các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng ban, Hạt Kiểm lâm. Về phía Xã Hạnh Dịch có đồng chí Lương Tiến Lê - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Hà Văn Hải - Phó bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBMTTQ xã và đại diện cấp uỷ, BQL bản Vinh Tiến.

Đại diện UBND xã Hạnh Dịch báo cáo một số chỉ tiêu đạt và chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới tại bản Vinh Tiến

Tại buổi làm việc, Đại diện lãnh đạo xã Hạnh Dịch và BQL bản Vinh Tiến đã báo cáo với Đoàn công tác về thực trạng của bản Vinh Tiến và định hướng các mục tiêu, giải pháp của địa phương trong việc xây dựng Bản Vinh Tiến để đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn hiện nay của địa phương. Theo báo cáo của lãnh đạo xã Hạnh Dich, đến nay bản Vinh Tiến đã cơ bản đạt được 11/15 tiêu chí nông thôn mới, còn 4/15 tiêu chí chưa đạt đó là: tiêu chí về giao thông nông thôn, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, lao động có việc làm. Sau khi nghe đại diện xã và thôn bản báo cáo về thực trạng và những khó khăn, các thành viên tham gia buổi họp đã có những đánh giá, phân tích và đề ra các giải pháp thiết thực nhằm giúp cho lãnh đạo BQL bản Vinh Tiên có định hướng trong thời gian tới để xây dựng bản đạt các tiêu chí còn lại. Đặc biệt là về những hoạt động trọng tâm và đưa ra nhưng tiêu chí ưu tiên tập trung xây dựng đạt chuẩn.

Qua buổi làm việc, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã định hướng cho lãnh đạo UBND xã và bản để có những hoạt động lồng ghép với các hoạt động, chương trình của đơn vị đang triển khai trên địa bàn với mục tiêu hỗ trợ, nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư đang sinh sống trong vùng đệm và vùng lõi rừng đặc dụng. Theo nguyện vọng của BQL thôn bản và đề xuất của đại diện UBND xã Hạnh Dịch tại cuộc họp, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã thống nhất hỗ trợ một phần vật liệu xây dựng cho bản Vinh Tiến để làm đường giao thông thôn bản.

Đại diện BQL Khu BTTN Pù Hoạt trao đổi và định hướng những hoạt động lồng ghép hỗ trợ bản Vinh Tiến

Cũng tại buổi làm việc, Lãnh đạo hai đơn vị đã tiến hành đánh giá kết quả công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã Hạnh Dịch trong những tháng đầu năm và thảo luận đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn xã Hạnh Dịch cơ bản được thực hiện tốt, chính quyền địa phương và BQL các thôn bản đã quan tâm công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phối hợp với các lực lượng để ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện UBND xã Hạnh Dịch mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của BQL Khu BTTN Pù Hoạt trong việc, nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn xã gắn với xây dựng bản, xã nông thôn mới.

Văn Cương