15/05/2020 | 15:15

BTV Huyện ủy Quế Phong làm việc với Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 177-KH/HU, ngày 08/10/2019, Thông tri số 13-TT/HU, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong về Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngày 13/5/2020, Ban thường vụ Huyện uỷ Quế Phong đã có buổi làm việc với Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt để nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trương Minh Cương - Phó bí thư thường trực Chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ và Trưởng các ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ, các đồng chí phụ trách theo dõi và chỉ đạo Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt.

Đồng chí Trương Minh Cương - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt báo cáo về quá trình chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ý kiến góp ý của các đồng chí trong các Ban xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Minh Cương - Phó bí thư thường trực Huyện uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt đối với công tác chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, Đảng uỷ đã chuẩn bị tốt các báo cáo chính trị trình Đại hội; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đã làm được, đồng chí Trương Minh Cương tiếp tục lưu ý và định hướng một số vấn đề cho Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt như sau:

1. Sau khi có góp ý và định hướng của Huyện uỷ, yêu cầu Đảng uỷ tiếp tục rà soát, bổ sung và chỉnh sửa để hoàn thiện các báo cáo chính trị để trình Đại hội. Đặc biệt tập trung nghiên cứu các chỉ tiêu của Nghị quyết để đưa ra sát đúng với thực tiễn và có tính toán đến những biến động của tương lại. Các chỉ tiêu của Nghị quyết phải lồng ghép vào định hướng, chiến lược phát triển của Ngành, của địa phương và đảm bảo sự phát triển của đơn vị.

2. Tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của quần chúng, đảng viên để định hướng, uốn nắn, xử lý kịp thời khi có dấu chệch hướng. Lãnh đạo, chỉ đạo để Đại hội diễn ra thành công, đúng thời gian quy định; Lãnh đạo, chỉ đạo để bầu cử Cấp uỷ khoá mới đúng theo định hướng và cơ cấu đã được thông qua.

3. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ lần thứ II nói riêng và Đại hội Đảng các cấp nói chung. Xem đây là một trong những sự kiện chính trị quan trọng trong hoạt động đời sống của mỗi cán bộ, đảng viên.

4. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ, giữ vững ổn định đơn vị trước thềm Đại hội, đồng thời phấn để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt cho Huyện uỷ Quế Phong, đồng chí Trương Minh Cương đã thống nhất với phương án Nhân sự của Đại hội do Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình; Đồng ý cho Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt tổ chức Đại hội vào ngày 25/5/2020. Đồng chí đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đơn vị để hoàn thành tốt nhất công tác chuẩn bị cho Đại hội và tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với truyền thống đoàn kết và sự cố gắng của Đảng uỷ trong thời gian qua, đồng chí tin tưởng Đại hội Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoat lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra thành công với khí thế Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển./.

Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt