30/03/2020 | 14:12

Đại hội Chi bộ Kế hoạch, Ban quản lý Khu bảo tồ thiên nhiên Pù Hoạt nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chiều ngày 28/3/2020, Chi bộ Kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Kế hoạch.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2017 - 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban chuyên môn cùng sự đoàn kết nhất trí cao, sự nỗ lực của các cá nhân và tập thể đảng viên chi bộ Kế hoạch đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của chi bộ đề ra trên các lĩnh vực, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Làm thốt chức năng tham mưu giúp Tập thể lãnh đạo BQL Khu BTTN Pù Hoạt thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch, chủ động tham mưu xây dựng tốt kế hoạch cho đơn vị, tham mưu quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách của Nhà nước cấp đạt hiệu quả cao, đúng mục đích, đúng quy định, hàng năm được cấp trên kiểm tra, quyết toán đầy đủ, kịp thời.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng tập thể Phòng vững mạnh và chi bộ trong sạch vững mạnh; hàng năm, chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt quy chế ứng xử nơi công sở, không vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan và quy định những điều cán bộ, đảng viên không được làm đến mức bị xử lý kỷ luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là phát huy công tác tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong công tác kế hoạch, tài chính, kế toán...

Hai là tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đến toàn thể Đảng viên quần chúng nhân dân Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên đặc biệt nghị quyết đại hội lần thứ II của Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

Ba là tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05, đề cao tinh thần trách nhiệm nêu gương bằng các hành động cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức Đảng.

Đồng chí Bí thư Chi bộ phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu đồng chí Ngô Trí Đạt làm Bí thư chi bộ với 100% số phiếu bầu, kết quả thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn chi bộ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Văn Cương