16/01/2019 | 21:11

BQL KHU BTTN PÙ HOẠT CHI TRẢ TIỀN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG THEO NGHỊ ĐỊNH 75/2015/NĐ-CP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ PHONG

Năm 2018, Thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020, BQL Khu BTTN Pù Hoạt tiến hành chi trả tiền khoán bảo vệ rừng trên địa bàn 7 xã vùng đệm thuộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện chính sách khoán bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Quế Phong thời gian qua không chỉ góp phần quan trọng chấm dứt tình trạng phá rừng, mà còn tạo nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đời sống cho người dân địa phương. Các đơn vị, cộng đồng, nhóm hộ và hộ cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ rừng đã có thêm nguồn lực để bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Việc thực hiện chính sách khoán bảo vệ rừng, cơ bản làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng. Nhiều tổ cộng đồng nhận khoán quản đã xây dựng hương ước, quy ước bảo vệ rừng. Qua đó đã góp phần làm giảm thiểu số vụ xâm phạm rừng, phá hoại rừng và cháy rừng và khai thác lâm sản trái phép. Tổng số vụ vi phạm trong quản lý bảo vệ rừng ngày càng giảm, các điểm nóng về phá rừng và khai thác lâm sản trái phép cơ bản được ngăn chặn.

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 01 năm 2019 BQL khu BTTN Pù Hoạt đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã Hạnh Dịch, Tri Lễ, Nậm Nhóong, Cắm Muộn, Thông Thụ, Đồng Văn, Tiền Phong tiến hành chi trả tiền bảo vệ rừng cho 44 nhóm cộng đồng dân cư nhận khoán gồm có 888 hộ gia đình với tổng diện tích bảo vệ là 9.813,75 ha, đơn giá là 400.000 đồng/ ha, tổng số tiền đã chi trả cho các nhóm cộng đồng dân cư nhận khoán là: 3.925.500.000 đồng. Nguồn vốn này được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018.

Cùng với việc chi trả tiền công khoán, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cũng tăng cường việc kiểm tra, giám sát, tập trung tuyên truyền về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đến người dân, đặc biệt là các hộ dân, cộng đồng nhận giao khoán bảo vệ rừng để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Một số hình ảnh của đợt chi trả:

Cán bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt tuyên truyền các chính sách bảo vệ và phát triển rừng đến những đối tượng nhận khoán tại Bản Mường Lống, xã Tri Lễ (Ảnh: Đình Cường)

Chi trả tiến khoán bảo vệ rừng cho người dân ở bản Mường Lống xã Tri Lễ (ảnh Đình Cường)

Chi trả tiến khoán bảo vệ rừng cho người dân ở bản Nóng 1 xã Tri Lễ (ảnh Ngô Đạt)

Tin bài: Kim Oanh

Tin khác