27/03/2020 | 15:10

Đại hội điểm Chi bộ Khoa học trực thuộc Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt thành công tốt đẹp

 Thực hiện Thông báo số 49-TB/ĐU ngày 11/3/2020 của Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt về Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ngày 26/3/2020, tại Hội trường BQL Khu BTTN Pù Hoạt, Chi bộ Khoa học đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là Đại hội được Đảng uỷ lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt cùng các đồng chí Đảng uỷ viên trong Đảng uỷ; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

Thông qua báo cáo chính trị của Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Chi bộ, sự đoàn kết thống nhất cao trong chi bộ và nỗ lực cố gắng của từng cán bộ đảng viên, Chi bộ Khoa học đã hoàn thành 09/09 chỉ tiêu trọng tâm (đạt 100%) mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 đề ra. Trong đó, có 02 chỉ tiêu vượt kế hoạch ở mức cao (167% và 132%). Những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua góp phần rất lớn cho việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ những kết quả này đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với công tác nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, đồng thời ghi nhận vai trò của đồng chí Bí thư chi bộ và nỗ lực cố gắng của cán bộ đảng viên trong chi bộ.

                                                  

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội chi bộ Khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thông qua phương hướng hoạt động với 11 mục tiêu và 03 nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ. Trong đó, Đại hội đã mạnh dạn đưa vào một số chỉ có tính đột phá và đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn thể cán bộ đảng viên. Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tiếp tục bầu đồng chí Cao Quốc Cường giữ chức vụ Bí thư chi bộ với 100% số phiếu bầu. Kết quả này thể hiện rõ sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn chi bộ, đồng thời khẳng định được uy tín của đồng chí Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với chi bộ thời gian qua.

Rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm chi bộ Khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Nguyễn Văn Sinh đã thay mặt Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi bộ. Báo cáo chính trị trình Đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và đúng quy định. Báo cáo chính trị đã có sự tham gia góp ý của các cán bộ Đảng viên trong chi bộ và ý kiến của các Đảng uỷ viên phụ trách chỉ đạo. Báo cáo kiểm điểm của Bí thư chi bộ đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ và thẳng thắn nhận ra những hạn chế, khuyết điểm của bản thân trong thời gian qua. Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội đã được diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Tuy nhiên, công tác điều hành Đại hội có một số nội dung còn lúng túng. Các ý kiến trình bày tham luận của Đảng viên tập trung sâu vào công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các tham luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng phong trào đoàn thể còn hạn chế.

                                                

Đ/c Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy phát biểu rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội

Thông qua thành công của Đại hội chi bộ Khoa học là bài học kinh nghiệm rất quan trọng, giúp các chi bộ tổ chức Đại hội thành công trong thời gian tới và hướng tới tổ chức Đại hội Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội

                                                

                                                

                                                

Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt