11/07/2020 | 14:19

Đảng ủy Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt làm việc với Đảng ủy xã Thông Thụ, huyện Quế Phong

Buổi làm việc nhằm đánh giá lại công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đặc biệt là các hoạt động trong công tác Lâm nghiệp giữa 02 đơn vị trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 09/7/2020, tại hội trường UBND xã Thông Thụ, Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã có buổi làm việc với Đảng uỷ, UBND xã Thông Thụ để đánh giá lại công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đặc biệt là các hoạt động trong công tác Lâm nghiệp giữa 02 đơn vị trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham gia buổi làm việc, về phía BQL Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt có Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; các đồng chí đảng uỷ viên và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm. Về phía xã Thông Thụ có đồng chí Lương Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lương Ngọc Huân – Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí đảng uỷ viên và đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Nội dung của buổi làm việc: Đảng uỷ 02 đơn vị thông tin trao đổi về kết quả Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số chỉ tiêu Nghị quyết cơ bản của Đại hội đặt ra; Đánh giá lại quá trình phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết trong giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng phối hợp trong thời gian tới giữa 02 đơn vị.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Bí thư Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt, thay mặt Đảng uỷ đã trao đổi về kết quả Đại hội của Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt và một số chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện phối kết hợp giữa BQL Khu BTTN Pù Hoạt với chính quyền địa phương xã Thông Thụ trong giai đoạn 2015 - 2020 và đề ra các giải pháp phối kết hợp trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh đã nêu rõ tầm quan trọng của địa bàn xã Thông Thụ đối với BQL Khu BTTN Pù Hoạt và đánh giá cao sự phối kết hợp của Đảng uỷ, chính quyền địa phương trong công tác phối kết hợp để thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn. Theo đó, trên địa bàn xã Thông Thụ, BQL Khu BTTN Pù Hoạt được giao quản lý 26.719,4 ha (chiếm 31,3% tổng diện tích Khu BTTN Pù Hoạt). Trong giai đoạn 2015 – 2020, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã phối hợp với Đảng uỷ và chính quyền xã Thông Thụ tổ chức thực hiện nhiều hoạt động Lâm nghiệp hiệu quả góp phần quan trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân và từng bước ổn định tình hình an ninh rừng trên địa bàn. Cụ thể: BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã tổ chức giao khoán bảo vệ rừng theo các chính sách của Nhà nước và đã chi trả cho người dân trên địa bàn xã Thông Thụ với số tiền 21.612.031.800 đồng; Hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập trung 212,2 ha, trồng rừng bằng cây gỗ lớn và cây bản địa 116,7 ha, trồng cây phân tán 104.000 cây (tương đương 65 ha); Hỗ trợ gạo cho hộ gia đình nghèo tham gia bảo vệ và phát triển rừng 517,486 tấn. Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt ghi nhận và đánh giá cao sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Đảng uỷ, chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện các hoạt động để đạt được những kết quả nêu trên, đặc biệt là sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng cao của nhân dân đối với các hoạt động của đơn vị. Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt rất mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và phối hợp của Đảng uỷ, chính quyền địa phương xã Thông Thụ trong các hoạt động của đơn vị triển khai trên địa bàn, đặc biệt là các hoạt động xác định mốc ranh giới, hoạt động xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội...

Đ/c Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đảng uỷ xã Thông Thụ, đồng chí Lương Thị Hồng – Bí thư đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả những đóng góp của BQL Khu BTTN Pù Hoạt trong công tác QLBVR và PCCCR, cùng với chính quyền địa phương đã từng bước làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật về QLBVR; ghi nhận những đóng góp quan trọng của đơn vị trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thông qua việc triển khai các chương trình, dự án đã tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân địa phương, góp phần giúp Đảng uỷ, chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Với đặc thù xã biên giới còn nhiều khó khăn, Đảng uỷ, chính quyền xã rất mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của BQL Khu BTTN Pù Hoạt hỗ trợ các chương trình, dự án để giúp người dân tạo ra sinh kế bền vững, ổn định cuộc sống và có bước phát triển mới trong giai đoạn 2020 – 2025.

Đ/c Lương Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ ghi nhận những kết quả trong công tác QLBVR, PCCCR trên địa bàn xã

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ của 02 đơn vị đã cam kết sẽ tiếp tục có sự phối kết hợp chặt chẽ trong việc triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trên địa bàn xã Thông Thụ. Đặc biệt là tăng cường trao đổi thông tin để kịp thời đề ra các hoạt động phù hợp với thực tế của địa phương và phù hợp với nguyện vọng của người dân địa phương; tăng cường công tác phối kết hợp trong công tác QLBVR và PCCCR, quyết tâm giữ vững ổn định tình hình an ninh rừng trên địa bàn nói chung và trong Khu BTTN Pù Hoạt nói riêng./.

Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt