01/08/2020 | 08:28

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tổng kết và biểu dương 06 tập thể và 28 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

Ngày 29/7/2020, Đảng ủy Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tổ chức Hội nghị Biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Sầm Văn Duyệt - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Phạm Ngọc Nghĩa - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Quế Phong.

Về phía BQL Khu BTTN Pù Hoạt có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Tập thể lãnh đạo, các tập thể, cá nhân được khen thưởng và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện kế hoạch số 125-KH/HU ngày 01/7/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 01/4/2014 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã xây dựng kế hoạch triển khai và phát động phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020 gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao. Hàng năm, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ, các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm và các Trạm QLBVR đăng ký mô hình tập thể và các nhân thực hiện “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, Đảng uỷ tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” về các lĩnh vực trọng tâm như: công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng đơn vị xanh – sạch – đẹp gắn với tăng gia sản xuất cải thiện đời sống tại đơn vị; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính đến nay, tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt các chi bộ, phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm và các trạm QLBVR đã thực hiện tốt và có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại cơ sở, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai ở cơ sở góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiềm kỳ 2015 – 2025 đề ra.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia xây dựng cơ quan văn hóa gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo … Nhận thức được công tác dân vận là điều kiện quan trọng củng cố, tăng cường mối quan hệ gần gũi giữa Cấp ủy Đảng và người lao động, nhân dân. Tạo điều kiện để người lao động, nhân dân giám sát các hoạt động của cơ quan. Đồng thời vận động người lao động, nhan dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với người lao động và nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã được lồng ghép gắn với các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng và đơn vị, đặc biệt là phong trào Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt với nhiều giải pháp đồng bộ, vì vậy các chi bộ, đoàn thể, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào, nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo đã được xây dựng và triển khai ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong giai đoạn 2016 – 2020, phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đã được Huyện uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, đã có 02 tập thể và 02 cá nhân được UBND huyện Quế Phong biểu dương, tặng Giấy khen; có 08 tập thể, 32 cá nhân được Đảng ủy tặng Giấy khen.

 

Đ/c Phạm Ngọc Nghĩa – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Nghĩa – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được qua 4 năm triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” tại BQL Khu BTTN Pù Hoạt. Đồng chí đánh giá cao việc triển khai phong trào của đơn vị đã đi vào nề nếp, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội và đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” được nâng lên rõ rệt. Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận, tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tại Hội nghị này, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, trao Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019. Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã biểu dương và tặng giấy khen cho 06 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

 

 

Kim Oanh