Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, giai đoạn 2021 - 2023

PHO
Giai đoạn 2021 - 2023, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã tổ chức được 1.969 cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân; tổ chức được 2.444 cuộc tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc với sự tham gia của các lực lương chức năng, các hộ gia đình, ban quản lý thôn bản nhận khoán bảo vệ rừng; thực hiện 06 mô hình cải tạo vườn tạp, mô hình trồng cây khoai sọ; hỗ trợ 480 triệu đồng cho 12 cộng đồng thôn bản để đầu tư những hạng mục cơ sở vật chất phục vụ lợi ích chung của cộng đồng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới việc trồng cây, gây rừng. Người luôn nhấn mạnh vai trò của trồng rừng và luôn khuyến khích Nhân dân trồng thật nhiều cây. Đối với Người, trồng cây không chỉ là lợi ích trước mắt, mà còn “Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Trong bài “Tết trồng cây” đăng trên báo Nhân dân số 2082 ra ngày 28/11/1959, Người đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc trồng cây: “Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều...Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của Nhân dân ta”.

Thấm nhuần lời dạy của Người, toàn thể cán bộ, đảng viên BQL Khu BTTN Pù Hoạt, nhất là các cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác, thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập, đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đặc biệt là xây dựng thành công mô hình "Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Quế Phong".

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo ổn định tình hình Quốc phòng - An ninh trên địa bàn, trong thời gian qua, Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã đề ra nhiều giải pháp mang tính chất chiến lược, trong đó xác định phải triển khai hiệu quả phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đơn vị gắn với vị trí, nhiệm vụ chính trị được giao. Mô hình "Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Quế Phong" được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và tạo được sự hài hòa giữa quyền lợi của cộng đồng dân cư với Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường. Kết quả thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2023, cụ thể như sau:

Cán bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt tuyên truyền công tác QLBVR, PCCCR đến bà con Nhân dân

- Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân: BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR trên địa bàn. Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện linh hoạt với nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện, trình độ dân trí của người dân trên địa bàn với phương châm “Mưa dầm thấm lâu”. Giai đoạn 2021 - 2023, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã tổ chức được 1.969 cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các quy định của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn 09 xã vùng đệm.

Kiểm lâm Pù Hoạt phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân tuần tra bảo vệ rừng

- Công tác tuần tra, kiểm tra rừng và xử lý các vi phạm: Đơn vị đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, chính quyền địa phương để tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc, nhằm đánh giá tình hình thực tế và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về khai thác lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái quy định của pháp luật. Từ năm 2021 - 2023, đơn vị đã tổ chức được 2.444 cuộc tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc với sự tham gia của các lực lương chức năng, các hộ gia đình, ban quản lý thôn bản nhận khoán bảo vệ rừng. Mặt khác, thông qua những nguồn tin báo của Nhân dân trên địa bàn, Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt kịp thời phát hiện và xử lý 48 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, tịch thu 45,113 m¬3 gỗ các loại và một số tang vật vi phạm khác, xử phạt và thu nộp ngân sách Nhà nước 869,3 triệu đồng.

- Công tác khoán bảo vệ rừng và xây dựng sinh kế bền vững: Trong những năm qua, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã tranh thủ các nguồn lực, các cơ chế, chính sách của Nhà nước để tổ chức giao khoán bảo vệ rừng cho người dân và vận động người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng để tạo công ăn, việc làm, tăng thu nhập chính đáng cho người dân từ nghề rừng. Hàng năm, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã tổ chức thực hiện giao khoán bảo vệ rừng hơn 65.000 ha cho 44 cộng đồng thôn bản với hơn 7.000 hộ gia đình tham gia, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho Nhân dân trên địa bàn hơn 15 tỷ đồng/năm.

BQL Khu BTTN Pù Hoạt chi trả tiền công nhận khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng nhận khoán

BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã quan tâm xây sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn. Thông qua các chương trình dự án, đơn vị đã tổ chức tập huấn, chuyển giao và áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trong sản suất nhằm phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng của các cây trồng vật góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho Nhân dân. Trong giai đoạn từ 2021 - 2023, đơn vị đã xây dựng các mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng cho người dân; thực hiện 06 mô hình cải tạo vườn tạp; xây dựng mô hình trồng cây khoai sọ tại 02 xã Nậm Giải và Hạnh Dịch; hỗ trợ và hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, khai thác cây lùng bền vững trên địa bàn các xã Đồng Văn và Thông Thụ...

Các hoạt động hỗ trợ công đồng vùng đệm thực hiện các nội dung trong Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng được BQL Khu BTTN Pù Hoạt tích cực triển khai. Từ năm 2021 - 2023, đơn vị đã hỗ trợ 480 triệu đồng cho 12 cộng đồng thôn bản để đầu tư những hạng mục cơ sở vật chất phục vụ lợi ích chung của cộng đồng (như: đường giao thông thôn, bản; hệ thống đèn điện chiếu sáng; một số trang thiết bị tại nhà văn hóa cộng đồng...), góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và cải thiện đời sống sinh hoạt cho Nhân dân vùng đệm.

Cán bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt hỗ trợ, giúp Nhân dân thực hiện các công trình công cộng

Với việc triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, trong thời gian qua, diện tích rừng được giao cho BQL BTTN Pù Hoạt quản lý đã dần đi vào ổn định, các hoạt động khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản và săn bắt động vật rừng hoang dã trái pháp luật đã được kiểm soát, các vụ vi phạm đã được xử lý kịp thời, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật góp phần duy trì ổn định độ che phủ rừng (đạt 77,5%) trên địa bàn huyện Quế Phong; nhận thức của người dân trong công đồng về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng đã có những chuyển biến tích cực, người dân đã tích cực tham gia vào các hoạt động nhận khoán, bảo vệ, tuần tra, kiểm tra rừng và có sinh kế bền vững trên cơ sở "sống dựa vào rừng nhưng không phá rừng".

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR đã được toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của BQL Khu BTTN Pù Hoạt triển khai thực hiện bằng những hoạt động cụ thể. Các kết quả đạt được của BQL trong thời gian qua đã được Nhân dân, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt

lên đầu trang