19/02/2019 | 21:37

BAN QUẢN LÝ KHU BTTN PÙ HOẠT TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY XUÂN KỶ HỢI NĂM 2019

 Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, sáng ngày 12/02/2019 tại trụ sở BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi năm 2019. Tham gia buổi lễ có các đồng chí trong ban lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức văn phòng BQL Khu BTTN Pù Hoạt. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Giám đốc chủ trì buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo cơ quan, đơn vị đồng chí Nguyễn Văn Sinh đã khẳng định vai trò, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây và phát động Tết trồng cây thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Tết trồng cây đã trở thành phong tục, nét đẹp văn hóa đầu xuân, tạo sức lan tỏa sâu rộng ở các cấp, các ngành cũng như tại các cơ quan, đơn vị.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đơn vị đã tiến hành trồng trên 50 cây xanh mới, vệ sinh phát quang cây cỏ trong khuôn viên đơn vị. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về việc trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Một số hình ảnh của hoạt động:

Kim Oanh

Tin khác