Tên / Số / ký hiệu : 34/TB-BQL-TCHC
Về việc / trích yếu

Thông báo giờ làm việc mùa đông

Ngày ban hành 11/10/2022
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị / phòng ban BQL Khu BTTN Pù Hoạt
Lĩnh vực Hành chính - Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Cương
Cơ quan / đơn vị ban hành BQL Khu BTTN Pù Hoạt
Tải về máy